Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Triết học hy lạp cổ đại

Sự sa sút dần trong triết học. Triết học thời kỳ cổ Hy Lạp trải qua một sự phát triển khác thường – hay nói cho đúng hơn là sa sút. Trong giai đoạn đầu, triết học vẫn còn chịu nhiều ảnh hường của tư tưởng Hy Lạp và sau đó thể hiện thái độ tôn trọng thành phần Ịý trí, xem đó ]à thành phẩn then chốt trong giải quyết mọi vấn đề cửa con người. Trong những gì có thể xem như giai đoạn hai, thái độ hoài nghi mọi chân lý và mọi giá trị dẫn đến kết quà phủ nhận lý trí hoàn toàn. Gần cuối giai đoạn văn minh, triết học sa sút thành thuyết huyền bí khô khan, hậu quả là toàn bộ sự tiếp cận tri thức, cho dù dựa trên nền tảng lý trí hay kinh nghiệm đi nừa, đều bị loại bỏ. Bất chấp những khác biệt cơ bản trong lời dạy của họ, các triết gia trong Thời kỳ Hy Lạp tất cả đều đồng ý một vấn đề: sự cần thiết phải tìm ra cách nào dó dể cứu con người thoát khỏi sự cơ cực và điều ác trong cuộc sống.

Thuyết Epicurus (chủ nghĩa khoái lạc) và chủ nghĩa khắc kỷ. Triết học cổ Hy Lạp đầu tiên và cúng quan trọng nhất là thuyết Epicurus (chủ nghĩa khoái lạc) và Stoicism (chủ nghĩa khắc kỷ), cả hai đểu bắt nguồn từ khoảng 300 TCN. Những người sáng lập là Epicurus và Zeno (khoảng 335 – 264 TCN, vốn là cư dân thành Athens, mặc dù Epicurus sính ở đảo Samos, trong khi Zeno là cư dân bản địa đảo Cyprus, có lẽ là con cháu của người Phoenicia. Chủ nghĩa khoái lạc và Chủ nghĩa khắc kỷ có một sô điểm chung. Nhưng cả hai đều mang tính chất chũ nghĩa cá nhân, không quan tâm đến phúc lợi xã hội, mà chỉ quan tâm đến điều tốt dẹp của cá nhân. Cả hai đều mang tính chất chủ nghĩa duy vật, về mặt phạm trù phủ nhận sự tồn tại của các thực thể tinh thần, thậm chí hữu thể thần thánh và linh hồn cũng được cho là được hình thành từ vật chất. Trong Chủ nghĩa khắc kỷ và Chủ nghĩa khoái lạc, đều có đặc điểm của tư tưởng chủ bại, vĩ cả hai ngụ ý rằng nồ lực của con ngưòi đều vô ích và rút vào chủ nghĩa ẩn dật phương Đòng như một mực đích mà người hiểu biết cần theo đuổi. Sau cùng, hai triết lý giống như trong giáo điều đến mức khái niệm và những điều trừu tượng chỉ khác nhau về tên gọi, cho rằng chi những sự vật cụ thể mới ỉà thật, và tất cả kiến thức có được từ nhận thức bằng giác quan.

Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ theo đuổi sự thanh thản của tăm hẳn qua thuyết định mệnh. Nhưng ttong nhiều phương diện, hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Zeno và các môn đệ chủ chốt của ông dạy rằng vũ trụ là một tố’ng thể có trật tự trong đó tất cả những mâu thuẫn được giải quyêt vì điều thiện cơ bản. Điều ác, vì thê chỉ mang tính tương đối, bất hạnh cụ thể giáng xuống nhân loại không gì khác hơn những sự cô cần thiết dẫn đến sự hoàn thiện sau cùng của vũ trụ. Vạn vặt diễn ra được xác định một cách cứng nhắc theo mục đích duy lý. Con người không làm chủ số phận của mình, số phận của con người là một mắt xích trong chuỗi xích liên tục. Con người chỉ được giải thoát chỉ theo nghĩa con người chấp nhận sô phận của mình hay chống lại số phận áy. Nhưng cho dù con người có chấp nhận hay chống đối số phận đi nữa, thì vẫn không thắng được số phận. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con người là phải phục tùng trật tự của vũ trụ trong hiểu biết rằng trật tự là tốt, nói cách khác, nhẫn nhục cam chịu số phận càng nhiều càng tốt. Thông qua hành động nhẫn nhục cam chịư như thế, con người sẽ đạt được hạnh phúc cao nhất, bao gồm sự thanh thản trong tâm hồn. Cá nhân thật sự hạnh phúc nhất do đó là cá nhân bằng tính quyết đoán có tính chất duy lý của mình sẽ dạt dược sự diều chỉnh hoàn hảo trong cuộc sống phù hợp với mục đích vũ trụ và thanh tẩy tất cả cảm giác cay đắng và sự phản đối rên ri chống lại sự thay đổi vận mệnh theo chiều hướng xấu, ra khỏi tâm hồn.

hời dạy đạo đức và xâ hội cùa những người theo chủ nghĩa khắc kỷ.

Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ phát triển một lý thuyết đạo đức và xã hội phù hợp với triết lý chung vừa mô tả ở phần trên. Cho rằng điều thiện cao nhất bao gồm sự thanh thản trong tàm hồn, họ thường nhấn mạnh nghĩa vụ và tự kỷ lưật như những đức hạnh chủ yếu.

Nhận thấy sự thịnh hành của điều ác, họ dạy rằng con người nên có thái độ chấp nhận, dung hòa, và tha thứ cho nhau. Họ phủ nhận sự độc quyền chủng tộc và cho rằng tất cả mọi người đều là anh em, có vị cha chung là một Chúa. Không giống như những người cùng thời, những người theo thuyết yếm thế, họ không khuyên con người nên rút lui khỏi xã hội mà thúc giục con ngitòi nên tham gía các công việc công, xem đó là nghĩa vụ đối với công dân có suy nghĩ duy lý. Họ lên án nạn mua bán nô lệ và chiến tranh, nhưng xa rời mục đích của họ khi không hề phát động cuộc vận động nào chống lại những điều ác này. Họ sẵn sàng nghĩ rằng kết quả có được từ các biện pháp mạnh thay đổi xã hội còn tệ hại hơn tệ nạn mà xã hội đang gánh chịu. Ngoài ra, nó sẽ tạo ra sự khác biệt gì khi thể xác trong cảnh giam cầm trong khí tinh thần được giải thoát? Bất chấp đặc diểm tiêu cực, triết học theo chủ nghĩa khắc kỷ là sản phẩm cao thượng nhất của Thời kỳ cổ Hy Lạp. Chủ nghĩa bình đẳng, chu nghĩa hòa bình và chủ nghĩa nhân văn của triết học này là những yếu tố quan trọng trong ■việc làm giảm bốt sự khắc nghiệt không những của thời đại mã còn trong các thê kỷ sau nàyThis post first appeared on DASHING ELEMENTS: Quick Tips & Fun Ideas For Busy Moms, please read the originial post: here

Share the post

Triết học hy lạp cổ đại

×

Subscribe to Dashing Elements: Quick Tips & Fun Ideas For Busy Moms

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×