Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ANAF a publicat procedura aplicabila din 2016, prin care pot fi corectate erorile din deconturile de TVA

Contribuabilii care vor solicita Fiscului corectarea Erorilor Materiale Din decontul de taxa pe valoare adaugata incepand cu 1 ianuarie 2016, cand intra in vigoare noul Cod fiscal si noul Cod de procedura fiscala, vor fi obligate sa respecte o serie de instructiuni si proceduri de lucru:

In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere art. 105 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul:

ORDIN

Art.1 – Se aproba Instructiunile de corectare a Erorilor Materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata, prevazute in anexa nr.1.

Art. 2 – Se aproba modelul si continutul formularului ”Decizie privind respingerea solicitarii de corectare a erorilor Materiale Din Decontul de taxa pe valoarea adaugata”, cod: 14.13.02.02/d.r.c., prevazuta in anexa nr.2.

Art 3 – Prevederile prezentului ordin nu se aplica pentru corectarea erorilor de inregistrare a taxei pe valoarea adaugata in evidentele persoanelor impozabile, caz in care se aplica prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la corectarea de catre contribuabili a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata.

Art. 4 – Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art 5Directia Generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art 6 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Deconturilede tva

Cum se efectuează Corectarea Erorilor Materiale, la inițiativa Fiscului

Atunci când organul fiscal se va sesiza în ceea ce privește existența unor erori în cadrul unui decont TVA, corectarea acestora se va face astfel:

  • în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidenţele de TVA), corectarea se va efectua, din oficiu, de compartimentul de specialitate;

  • dacă în decont se constată erori a căror cauză nu poate fi stabilită, compartimentul de specialitate va notifica în scris persoana impozabilă şi va solicita prezenţa acesteia la sediul său, cu documente justificative, pentru a da informaţii şi lămuriri necesare corectării erorilor semnalate. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora şi locul stabilite pentru prezenţa persoanei impozabile; baza legală a solicitării; scopul solicitării; documentele pe care urmează să le prezinte persoana impozabilă (necesare corectării erorilor).

Pentru servicii de contabilitate apelati la: www.contaradulescu.ro

Share the post

ANAF a publicat procedura aplicabila din 2016, prin care pot fi corectate erorile din deconturile de TVA

×

Subscribe to Blog Contabilitate: Blog Contabilitate Ce Ofera Noutati Contabile Si Fiscale. Consultanta Contabila Gratuita Si La Indemana Oricui. Locul Unde Intrebarile Despre Contabilitate Isi Gasesc Raspunsul.

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×