Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ…

Unhealthy breakfast harmful : ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।Unhealthy breakfast harmful

Unhealthy breakfast harmful

ਬਿਸਕੁਟ, ਕੁੱਕੀ — ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ, ਕੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਾਉਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟ ਫ਼ਰੀ ਦਹੀਂ, ਆਂਡੇ ਦਾ ਸਫ਼ੇਦ ਭਾਗ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।  Unhealthy breakfast harmful

Unhealthy breakfast harmful

ਕੌਫ਼ੀ — ਸਵੇਰੇ- ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਕੌਫ਼ੀ ਵੀ ਗਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।Unhealthy breakfast harmful

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ — ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਐਂਡੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।                                                                                             Unhealthy breakfast harmful

ਜੂਸ — ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੈਕਟ ਜੂਸ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

Unhealthy breakfast harmful

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਾਸੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।  Unhealthy breakfast harmful

ਸੈਂਡਵਿਚ — ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਅਤੇ ਬਟਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਰੋਜਨ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ, Preservative ਅਤੇ unhealthy  ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।Unhealthy breakfast harmful

ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਲਸੀਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।

ਬਰਾਊਨ ਬਰੈਡ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਣ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਲਾ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।   Unhealthy breakfast harmful

ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਜੀਆਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ  ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ Daily Post Punjabi Android App 

Subscribe for more videos :- youtube.com

ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬਾਲਿਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਨਾਸ਼ਤਾ…

The post ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ… appeared first on Current Punjabi News | Latest Punjabi News Online : DailyPost.This post first appeared on Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News, please read the originial post: here

Share the post

ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ…

×

Subscribe to Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×