Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਦਿਸਣਗੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਅਸਰ…

Dehydration body effects : ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲਗਭਗ 70% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।Dehydration body effects

Dehydration body effects

Mayo Clinic (USA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 8 ਤੋਂ 10 ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਉਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Manish Jain, General Physician, Bombay Hospital ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ 6 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ।Dehydration body effects

Dehydration body effects

ਸਿਰਦਰਦ — ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸਿਰ ਭਾਰੀ-ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।Dehydration body effects

ਥਕਾਵਟ — ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਵਧਦੀ ਹੈ।Dehydration body effects

ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ — ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾਪਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।Dehydration body effects

ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ — ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਾਚਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।Dehydration body effects

ਰੱਖੀ ਚਮੜੀ — ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨੰਮੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।Dehydration body effects

ਪੇਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ — ਪੇਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ, ਗਹਿਰਾ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਹੋਵ , ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।Dehydration body effects

ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ —– ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।Dehydration body effects

ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ — ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।Dehydration body effects

ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ — ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੋ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Dehydration body effects

ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1- 2 ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।Dehydration body effects

ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਜੀਆਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ  ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ Daily Post Punjabi Android App 

Subscribe for more videos :- youtube.com

ਗਲੇ ‘ਚ ਸੋਜ, ਮਸੂੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ…

The post ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਦਿਸਣਗੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਅਸਰ… appeared first on Current Punjabi News | Latest Punjabi News Online : DailyPost.This post first appeared on Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News, please read the originial post: here

Share the post

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਦਿਸਣਗੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਅਸਰ…

×

Subscribe to Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×