Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Blog Directory  >  Life Blogs  >  My Life Blogs  >  priest my-life Blog  > 

Priest Blog


frjessie.blogspot.com
Events and reflection of the author who happens to be a Roman Catholic priest of the Latin Rite in the Diocese of San Pablo, Philippines.
Deuteronomio 4, 1. 5-9
2017-03-23 16:12
Aklat ng Deuteronomio 4, 1. 5-9 Nagsalita si Moises sa mga tao: “Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo nang matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain… Read More
Mateo 18, 21-35
2017-03-23 08:52
Mateo 18, 21-35 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 18, 21-35 Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Hesus, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aki… Read More
Joel 2, 12-13
2017-03-23 08:35
Joel 2, 12-13 Magsisi tayong mataos, halinang magbalik-loob sa mapagpatawad na D’yos; sa kanya tayo’y dumulog at manumbalik na lubos Read More
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9
2017-03-23 04:46
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9 Tugon: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo’y ituri, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod; ayon sa matuwid, ako ay turuan… Read More
Daniel 3, 25. 34-43
2017-03-23 04:37
Aklat ni propeta Daniel 3, 25. 34-43 Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin: “Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon; huwag mong pu… Read More
Mateo 1, 16. 18-21. 24a
2017-03-22 15:14
Mateo 1, 16. 18-21. 24a Si Jacob, ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang in… Read More
Salmo 83, 5
2017-03-22 15:05
Purihin ang Poong mahal sa angkin n’yang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng Poong banal, nagpupuring walang hanggan Read More
Roma 4, 13. 16-18. 22
2017-03-22 14:44
Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma 4, 13. 16-18. 22 Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila and sanlinutan, hindi dahil sa pagsunod niya… Read More
Subscribe
2017-03-22 04:37
Blogs can be accessed thru the  blog address itself or to other ways such as email. Bloggers have incorporated already in the new theme the subscribe button. Here in the theme I have ch… Read More
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 At 29
2017-03-22 03:37
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29 Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas. Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw ang sa tuwi-t’wina’y aking aawitin; ang… Read More

Subscribe to Priest

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×