Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Solucions 'smart' per edificis

En l'era digital les Solucions smart pels edificis han de ser pensades i dissenyades per millorar la qualitat de vida de les persones que els habiten i que els utilitzen. Per tant, les solucions smart han de millorar les condicions d'habitabilitat i, sobretot, ser sostenibles.

Solucions 'smart' per edificis

Avui en dia es parla d'edificis intel·ligents i també que aquests tinguin un baix consum energètic. Per tant, cal tenir present la importància d'una eficaç gestió energètica d'edificis. Podem donar com a referència que el 40% del consum total d'energia de la Unió Europea correspon als edificis, tant comercials com residencials. El 50% de l'energia en edificis es malbarata degut a una ineficient gestió dels mateixos.
És doncs, en aquesta línia, que es treballa per tal de trobar solucions que minimitzin tant el consum energètic com la contaminació ambiental.

'Zero Energy Buildings'
S'aplica aquest terme als edificis amb consum d'energia neta pròxima a zero en un any típic. Essent la seva denominació en anglès nearly Zero Energy Building (nZEB). A més, el criteri es que la gairebé nul·la o molt baixa quantitat d'energia consumida deuria estar coberta per energia procedent de fonts renovables, inclosa energia procedent de fonts renovables produïda in situ o en l'entorn.

Solucions 'smart' per edificis

La Directiva 2010/31 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a la eficiència energètica dels edificis, indica que els estats membres s'asseguraran que, com a molt tard el 31 de desembre del 2020, tots els edificis nous siguin edificis de consum d'energia gairebé nul.
Les solucions smart, davant d'aquest nou repte en el sector de la construcció, les trobem recollides sota el concepte de BMS (Building Management Systems) on s'implanten sistemes de gestió d'edificis que supervisen i controlen els diferents serveis que es precisen avui en dia.
En concret les empreses del sector (com CISCO i Schneider Electrica, entre altres) han desenvolupat sistemes que comporten l'automatització d'edificis (BAS). Aquest sistema ofereix un control integral i coordinat de les funcions principals del sistema necessaris en una instal·lació, com les següents:
Calefacció, sistemes de ventilació, HVAC, sistemes d'enllumenat, subministrament elèctric, ascensors, xarxes IT, sistemes de seguretat i contra incendis.

Solucions 'smart' per edificis

La funció bàsica de la BAS es mantenir el clima en l'edifici en un rang especificat, proporcionar la iluminació basada en un calendari d'ocupació, control dels errors del sistema, detecció d'amenaces i proporcionar notificacions al personal d'enginyeria. En síntesi, la funcionalitat del BAS redueix els costos de l'energia, així com facilita el manteniment d'un edifici en comparació amb un edifici no controlat.
La posada en servei d'aquest sistema es porta a terme instal·lant aparells. Per exemple: Network Building Mediator (en els sostres i en sales de control i inclouen sensors, vàlvules i comptadors d'energia tèrmica que proporcionen mesures relacionades amb l'energia utilitzada en l'edifici). Per tant s'està en condicions de facilitar als tècnics responsables del manteniment de l'edifici les dades d'ús de l'energia en cada lloc als efectes de mantenir un òptim confort als ocupants. Es coneixen dades critiques i es poden avançar decisions que permeten optimitzar decisions en l'ús de l'energia i reduir el seu consum. És doncs, una gestió energètica dels edificis.

Situació actual
Es poden donar exemples de solucions smart en edificis com a referència de futur. Com a molt significatiu cal remarcar The Edge a Amsterdam, inaugurat el 2014 i considerat un dels edificis d'oficines més sostenibles del món.

Solucions 'smart' per edificis

Aquest edifici està dotat de 28.000 sensors. Els panells d'il·luminació LED super-eficient, fabricats per Philips per l'Edge, precisen una càrrega elèctrica de manteniment de manera que poden ser alimentats utilitzant els mateixos cables que transporten dades per Internet. The Edge genera més energia renovable de la que consumeix gràcies als panells solars instal·lats en el sostre i en tota la façana orientada al Sud.
Les dades que ens indiquen la situació actual són les facilitades per IDC Energy Insights: Les empreses de tot el món van gastar 5.5 B$ en edificis intel·ligents al 2012. S'espera que augmenti a18 B$ al 2017, amb una taxa de creixement del 27%.

Font: Fulls dels Enginyers


This post first appeared on Getting Smarter And Smarter..., please read the originial post: here

Share the post

Solucions 'smart' per edificis

×

Subscribe to Getting Smarter And Smarter...

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×