Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Blog Directory  >  Spirituality Blogs  >  Cloud of Witnesses spirituality Blog  > 

Cloud Of Witnesses Blog


wingulamashahidi.org
Cloud of witnesses is an online blog for bible study and prayers. Welcome. Jesus is coming soon, so let's get prepared!
2024-05-24 21:53
Swali: Ipi tofuati kati ya kuwa MTAKATIFU (1Petro 1:15-16) na kuwa MKAMILIFU (Mathayo 5:48)? Jibu: MTAKATIFU ni Mtu aliyetakaswa, aliye safi, asiye na mawa The post Ipi tofuati kati ya UTAKA… Read More
2024-05-22 20:47
Swali: Kuna tofauti gani ya kufanya maasi na kufanya maovu? Jibu: Maovu ni mambo yote mabaya mtu anayoyafanya yaliyo kinyume na Mungu, na haya yanatokana n The post Ipi tofauti kati ya maasi… Read More
2024-05-22 19:38
Swali: kumtia mtu au malaika kasirani ndio kufanya nini? (Kutoka 23:21). Jibu: Turejee.. Kutoka 23:20 “Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili The post Kasirani ni nini? (Ku… Read More
2024-05-22 08:08
Jibu: “Wahivi” walikuwa ni moja ya mataifa saba (7) yaliyoondolewa na Israeli katika ile nchi ya ahadi. Mataifa mengine sita (6) yalikuwa ni Wa The post Wahivi walikuwa ni watu g… Read More
2024-05-21 09:30
Swali: Huyu Kuhani wa Oni ambaye binti yake aliolewa na Yusufu, tunayemsoma katika Mwanzo 41:45  je alikuwa ni kuhani wa Mungu au wa kuhani wa miungu ya k The post Kuhani wa Oni alikuwa… Read More
2024-05-20 06:04
Jina la Bwana na Mwokozi wetu YESU KRISTO libarikiwe daima. Karibu katika mafundisho ya biblia, Neno la Mungu wetu lililo Taa na Mwanga wa Njia zetu (Zab.1 The post TEMBEA KATIKA NJIA KUU ap… Read More
2024-05-19 18:20
Hadhari ni nomino ya kitenzi tahadhari. Neno Lenye maana ya “uangalifu”. >Kwamfano mwalimu anayesahisha mitihani ya wanafunzi tunasema huwa na hadhari The post Hadhari ni nin… Read More
2024-05-16 21:37
Swali: Biblia inataja siri za Mungu katika 1Wakorintho 4:1, je hizi siri ni zipi na zipo ngapi? Jibu: Turejee, 1Wakorintho 4:1 “Mtu na atuhesabu hivi, ku The post Siri za Mungu ni zipi… Read More
2024-05-16 11:17
Adabu, ni kitendo cha kuonyesha staha, kufuata miiko, kuonyeshaAdabu ni nini biblia? ustaarabu mzuri kwa wengine. Adabu huonyeshwa kwa Mungu, lakini pia kw The post Adabu ni nini biblia? app… Read More
2024-05-16 11:02
Heshima ni kitendo cha kumpa mtu hadhi yake, au uthamani wake anaostahili. Kwa kawaida kila mwanadamu anastahili heshima. Na hivyo kama mwamini huna budi k The post Heshima ni nini kibiblia?… Read More
2024-05-16 05:50
(Masomo maalumu kwa wazazi/walezi). Ni nini unafanya kama mzazi uwapo nyumbani?.. Je maisha yako ndani ya kanisa ni sawa na yale nje ya kanisa?..Je kile un The post FUNDISHA NENO KANISANI NA… Read More
2024-05-09 22:24
Jina la Bwana na Mwokozi wetu YESU KRISTO libarikiwe, karibu tujifunze biblia Neno la Mungu wetu, lililo Taa ya njia zetu na Mwanga wa njia yetu (Zab. 119: The post AINA TATU ZA IBADA ZA SAN… Read More
2024-05-06 22:08
Jibu: Turejee.. Yohana 12:3 “Basi Mariamu akatwaa ratli ya marhamu ya NARDO SAFI yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zak The post Nardo ni nini? (Yohan… Read More
2024-05-06 21:16
Jibu: Turejee, Wimbo 2:9 “Mpendwa wangu ni kama paa, au ayala. Tazama, asimama nyuma ya ukuta wetu, Achungulia dirishani, atazama kimiani”. “Kimiami? The post Kimiami ni ni… Read More
2024-04-30 18:04
Kuna wakati wa kukokotwa-kokotwa, lakini kuna majira ya  kuachwa ufanye maamuzi mwenyewe, na usipofanya unakufa. Mtu aliye mchanga kiroho, ni rahisi Mungu The post NI MAJIRA YAPI YA NEE… Read More
2024-04-27 08:00
Swali: Utajuaje ufahamu wako umetekwa au ni viashiria gani vitakavyotambulisha kuwa ufahamu umetekwa na adui? Jina la Bwana YESU libarikiwe. Kabla ya kujip The post UTAJUAJE UFAHAMU WAKO UME… Read More
2024-04-25 07:23
Nakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Karibu katika kuyatafakari maneno ya uzima. Sulemani, mtoto wa Daudi, katika kitabu chake cha mhubiri, ki The post JE! UNATAKA UITWE MSOMI N… Read More
2024-04-19 16:30
Waamuzi 16:28 “Samsoni akamwita Bwana, akasema, Ee Bwana MUNGU, unikumbuke, nakuomba, ukanitie nguvu, nakuomba, mara hii tu, Ee Mungu, ili nipate kujilip The post BWANA NITIE NGUVU TEN… Read More
2024-04-18 16:06
Kiburi ni hali ya moyo wa mtu kuinuka kutokana na kitu fulani alichonacho, au alichokipata au atakachokipata ambacho kinamtofautisha au kitamtofautisha yey The post MADHARA YA KIBURI KATIKA… Read More
2024-04-16 18:08
Nakusalimu katika jina la mwokozi wetu Yesu Kristo, Karibu tujifunze maneno ya uzima. Katika agano la kale ilikuwa ni sheria, ili sadaka ya upatanisho, au The post NA SISI TUTOKE TUMWENDEE… Read More
2024-04-15 22:11
(Masomo maalumu kwa watumishi wa Mungu). Katika agano la Kale, Mungu aliwafundisha Haruni (aliyekuwa kuhani mkuu) pamoja na wanawe wote, jinsi ya kuwabarik The post Sala ya baraka (Hesabu 6:… Read More
2024-04-12 07:03
Mathayo 5:21  Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiue, na mtu akiua, itampasa hukumu. 22  Bali mimi nawaambieni, Kila amwoneaye ndugu yake has The post Kuapiza ni nini? (Mathayo… Read More
2024-04-08 22:39
Swali: Je kuna roho ya kukataliwa katika biblia?.. na kama ipo je mtu anawezaje kufunguliwa kutoka katika hiyo roho? Jibu: “Kukataliwa” kwa lugha nying The post Roho ya kukataliw… Read More
2024-04-08 10:21
Kwa kiyahudi huitwa ‘Tevat’, ni chombo cha majini kilichotumika mahususi kwa ukombozi. Ni mfano wa meli iliyotumika kuokoa watu/wanyama kutoka katika m The post SAFINA NI NINI? a… Read More
2024-04-08 09:50
Unaweza kuuliza je! Mwamini anaweza kufungwa na adui?. Jibu ni ndio anaweza kufungwa. Utauliza tena, kama anafungwa sasa kazi ya Yesu msalabani ilikuwa ni The post KIFUNGO CHA MWAMINI KIPO… Read More
2024-04-06 09:56
Bwana YESU KRISTO alizaliwa katika Nchi/Taifa la ISRAELI, lililopo mashariki ya kati. Na mji aliozaliwa ni Bethlehemu ambao ulikuwa katika urithi wa kabila The post Bwana Yesu alizaliwa kati… Read More
2024-04-03 03:38
Neno sulubu huzaa kusulibisha/kusulubisha, Maana ya Sulubu, ni kuadhibisha kwa kuning’iniza kwenye miti wa msalaba, au nguzo iliyonyooka, kwa kufungwa au The post Nini maana ya sulubu/… Read More
2024-04-01 22:27
(Mfululizo wa masomo yahusuyo Uhuru wa Roho na Utumwa wa sheria). Jina la Bwana YESU, MKUU WA UZIMA libarikiwe. Karibu tujifunze biblia, Neno la MUNGU wetu The post HAJIRI NI KAMA MLIMA SINA… Read More
2024-04-01 20:59
Mwimbaji mmoja wa tenzi za rohoni aliandika hivi “Kama alivyoonyeshwa Yakobo zamani, msalaba umekuwa ngazi ya mbinguni (Tenzi no. 81, ubeti wa 2)”.. ak The post MSALABA NI ZANA Y… Read More
2024-03-29 23:34
Shukrani au kushukuru ni ile hali ya kurudisha hisia chanya kwa mema au mabaya yaliyokufikia. Kwa tafsiri ya kidunia, shukrani inatolewa pale mtu anapopoke The post Shukrani ni nini kibiblia… Read More
2024-03-26 22:45
Swali: “Kigutu” ni mtu wa namna gani kama tunavyosoma katika Marko 9:43? Jibu: Turejee, Marko 9:43  “Na mkono wako ukikukosesha, ukate; ni afadhali The post Kigutu ni… Read More
2024-03-26 19:37
Musa alipomwuliza Mungu kuhusu jina lake, alitarajia kuwa atapewa jina Fulani maalumu kama vile jina la miungu mingine yoyote ijulikanayo mfano wa Baali, a The post MIMI NIKO AMBAYE NIKO app… Read More
2024-03-25 08:04
Je! wakristo tunalaumiwa? JIBU: Ni mashtaka au maneno  Fulani yanayotolewa dhidi yako, yanayolenga kutoridhishwa na mwenendo, au maneno au tabia yako. Tun The post Kulaumu/ Lawama ni ni… Read More
2024-03-21 06:41
Shalom. Sisi kama waamini tunafananishwa na mche, au zao Fulani linalopandwa. Kwamfano ukisoma Zaburi 1:1-3 Inasema.. 1 Heri mtu yule asiyekwenda katika sh The post FAHAMU SEHEMU NNE (4)&nbs&hell…Read More
2024-03-14 14:30
Karibu tunayatafakari maandiko… 2Petro 3:3 “Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, w The post MAANA HUFUMBA MACHO… Read More
2024-03-14 08:40
Nakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu tujifunze maneno ya uzima ya mwokozi. Watu waliomwamini Yesu Kristo, yaani waliopokea ondoleo la d The post USIWE MKRISTO WA KUKAA TU… Read More
2024-03-12 23:05
(Masomo maalumu yahusuyo kazi na uchumi). Tunahitaji kujua kanuni chache ili tuweze kufungua milango yetu ya kiuchumi. Leo tutaangalia kanuni nyingine amba The post TENDA JAMBO LA ZIADA. app… Read More
2024-03-10 18:18
Ni muungamaniko wa maneno makuu mawili. (Yaani Christian na Islamic). Likachukuliwa Neno la kwanza Chris katika Christian, likaunganishwa na Neno la katika The post Chrislam ni nini? appeare… Read More
2024-03-06 21:06
1Wafalme 4:32 Naye akanena mifano elfu tatu, na nyimbo zake zilikuwa elfu moja na tano.  33 Akanena habari za miti tangu mwerezi ulioko Lebanoni hata HISO The post  UNAUELEWA, HISO… Read More
2024-03-05 20:23
Swali: roho za Malipizi ni nini na mtu anawezaje kuzifunga? Jibu: roho ya Malipizi au roho za malipizi ni roho zinazojilipiza kisasi baada ya kushindwa vit The post Roho ya Malipizi/ roho za… Read More
2024-03-03 16:35
Kama mwamini hizi si nyakati za kuishi kilegevu, unapoona, watu wanakufa katika dhambi na kwenda jehanamu bila kumjua Kristo, unajisikiaje, unapoona kazi z The post NI LAZIMA NIWE MBWEHA WA… Read More
2024-03-02 01:15
Swali: Kwanini tutoe sadaka? Na Je ni lazima kutoa sadaka?..Na mtu asipotoa sadaka ni dhambi? Jibu: “Utoaji” (uwe wa sadaka au wa kitu kingine chochote The post Kwanini tunatoa s… Read More
2024-02-27 21:42
Swali: Kwanini Mungu ametuumba? Na Sababu ya sisi kuwepo ni ipi?.. Na kwanini mmoja aumbwe hivi mwingine vile? kwa ujumla kwanini Mungu aliiumba dunia? Jib The post Kwanini Mungu alituumba?… Read More
2024-02-27 20:36
Kawaida MUNGU huwa anajibu maombi, isipokuwa Majira yake mara nyingi ni tofauti na Majira yetu.. Sisi uwa tunapenda tujibiwe maombi muda ule ule tunapoomba The post KWANINI MUNGU HAJIBU MAOM… Read More

Share the post

Cloud of Witnesses

×

Subscribe to Cloud Of Witnesses

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×