Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BUILD 2017 Keynote sammendrag

Vår årlige utviklerkonferanse BUILD er i gang, denne gang i Washington State Convention Center i Seattle, Washington.

Tradisjonen tro åpne vår CEO, Satya Nadella konferansen, og han startet med å skissere noen størrelser omkring dagens dataforbruk:

  • I 1992 produserte vi ca. 100 gigabyte daglig
  • I dag produserer vi 17.5 millioner ganger det tallet per sekund(!)
  • 99% av alle data vi produserer ble generert de 2 siste årene
  • Innen år 2020 kommer vi til å ha ca. 25 miliarder intelligente enheter

Det er vi, utviklerne, som former fremtiden. Det er et hav av muligheter, men med mulighetene kommer også ansvar. Valgene som vi utiklere tar kommer til å ha følger. Nadella fortsatte med å snakke om fremtidsvisjonene til George Orwell i boken “1984”, som snakker om stram befolkningskontroll) og Aldous Huxley’s bok “Brave new world”, som tegner en fremtid der vi søker underholdning.

Nadella forsikrer oss om våre “tidløse verdier og prinsipper”, som gjennomsyrer vår måte å jobbe på:

  • “Empower People” – utvikle teknologi for å hjelpe folk å oppnå mer
  • “Inclusive Design” – Teknologi som møter mennesker, uansett hindringer
  • “Build trust in tech” – Teknologi som er til å stole på

Mobile First/Cloud First var vår tema i fjor, men dette utvikles ustanselig. Et skifte fra mobile first/cloud first til intelligent Cloud og nå Intelligent Edge.

 intelligentedge

Build 2017 fokuserer på skiftet i vårt syn på verden. I Nadellas egne ord, så vil brukeropplevelsen bli distribuert over en serie med enheter, og ikke bare begrenset til en smarttelefon. Plattformskiftet handler om data. Selvkjørende biler, for eksempel, genererer voldsomme mengder data.

En stor endring er tanken rundt serverless, og muligheten til å skrive logikk som rea

gerer med verden ved å distribuere seg selv dit enhetene er, og ikke bare kjøre på en server eller i en virtuell maskin.

Azure IoT Edge er en plattform runtime som kjører både på Windows og i Linux, og gjør det mulig å kjøre cloud funksjonalitet direkte på IoT enheter. Logikken kan testes og installeres i skyen, og deretter overføres til IoT enheter når den er klar via Docker containere.

Det ble vist en demo på hvordan sikkerhetskameraer kan fange opp både mennesker og utstyr på en byggeplass, og varsle om farer, f.eks. at et trykkluftbor kan risikere å falle ned på noen. Systemet som ble vist kan gjenkjenne over 27 millioner objekter per sekund for å varsle om problemer. Det ble også vist hvordan en integrert chat-bot kan varsle om disse situasjonene via mobiltelefon.

Laura Jones demonstrerte hvordan Cortana sømløst overfører kommandoer og dokumenter fra hennes hjemme-PC til andre enheter, slik som bilen hennes. I demoen var hun på vei til et møte, da bilen varslet om at hun hadde lite drivstoff igjen, og foreslo en ny rute for henne. Cortana varslet de andre møtedeltakerne, og gav Laura muligheten til å bli med i møtet via bilens telefonsystem.

En utrolig demonstrasjonsvideo av “Emma” enhet ble vist, som er designet for å hjelpe brukere med håndrykninger til å få kontroll på skriving og å bruke hendene kan du se her:

Utviklerverktøy presentert av Scott Guthrie

Scott Guthrie kom deretter på scenen for sitt segment av Keynoten. Guthrie gjentok våre nøkkelverdier og prinsipper som former Azure: Innovasjon, tillit, og resultater.

Raskt etter kom Scott Hanselman på scenen for å demonstrere Microsoft Azure og Visual Studio. Det finnes nå et nytt Azure Cloud Shell direkte i Azure portalen. Bash er tilgjengelig nå, og PowerShell vil følge etter snart. Til dette er det knyttet en persistent Cloud Drive og Azure CLI verktøyene er forhåndsinstallert. Hanselman demonstrerte det å liste opp virtuelle maskiner, kjøre VIM, og å opprette virtuelle maskiner – alt fra kommandolinjen.

Vi har også lansert en ny mobil app, Azure Mobile, slik at Azure kan overvåkes og kontrolleres fra en iPhone eller Android. Denne appen inneholder også Cloud Shell.

Azure har nå fått egenskapen at den kan ta “intelligente snapshots” slik at feil og exceptions kan debugges i sanntid direkte i Visual Studio. Dette i produksjon!

Visual Studio for Mac er nå GA (Globally available), og inneholder støtte for mobil, web, unit og Azure prosjekttyper. Utviklere som har en lisens på Visual Studio har nå samme lisens på Visual Studio for Mac.

To nye databaser er nå tilgjengelige i Azure portalen som PaaS: PostgreSQL og MySQL. De er 100% kompatible med eksisterende drivere, verktøy og bibliotek.

I tillegg ble Azure Cosmos Db introdusert. Dette er en globalt distribuert database tjeneste som tilbyr high availability, performance latency, performance throughput og data consistency. Azure Cosmos Db er tilgjengelig fra i dag!

Visual Studio har også fått enda bedre Docker tooling, og gjør det nå mulig å kjøre develop-debug-test-deploy sykluser og ende-til-ende DevOps støtte. Maria demonstrerte hvordan man kan “containerisere” en eksisterende .Net Framework applikasjon som krever IIS og Windows for å kjøre. VS2017 støtter også kryss-container debugging og continuous delivery for container-baserte applikasjoner. Det er nå også lagt til støtte for Azure Functions og Logic Apps, samt Azure Application Insights for Azure Functions i VS2017.

Cognitiv Teknologi og Kunstig intelligens (AI)

For å støtte opp for dere utviklere tilbyr vi nå Microsoft Cloud, AI Innovation og Microsoft Graph. Noen av nyvinningene innen AI ble demonstrert som f.eks. Microsoft Vision system (RESNET), stemmegjenkjenning, og vi viste hvordan vi ønsker å gjøre dette tilgjengelig for deg som utvikler.

Det ble også vist en snerten “Presentation Translation Layer” for powerpoint, der presentøren kan snakke på sitt språk under en presentasjon med Powerpoint, og så ble hele presentasjonen tekstet i sanntid til brukerne på sine språk. Demoen viste hvordan Yina Arenas,  snakket spansk, mens titlene ble vist på engelsk og kinesisk i sanntid. Harry Shum, som snakker kinesisk, kunne så gi en kommentar på kinesisk, som ble oversatt i sanntid til alle som så på.

Oppsummert, en kraftig keynote, som du også kan se her på channel 9:

Se BUILD Day 1 Keynote 

Share the post

BUILD 2017 Keynote sammendrag

×

Subscribe to Msdn Blogs | Get The Latest Information, Insights, Announcements, And News From Microsoft Experts And Developers In The Msdn Blogs.

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×