Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

0008150: OSGB/İSGB Kartı Üzerinde "Kayıt Limitleri" sekmesindeki limit değerinin artırılması

Tags:

OSGB/İSGB Kartı Üzerinde "Kayıt Limitleri" sekmesindeki limit değerinin artırılması.

Maks. Kayıt Adet bölümünde;
Şu an 99.999 kaydedebiliyorum. 100.000 kaydedemiyorum "-- parametre erisiminde hata!--" diyor. Kaydetmiyor.

Bu listedeki tüm seçeneklerin kaydedilebilme limitini 5 basamaktan 6 basamağa çıkaralım.
Yani 999.999 de kaydedebileyim.

Aynı yüksetltme değişikliği, Maks. Satır Güncelleme Adet bölümüne de yapalım.

Share the post

0008150: OSGB/İSGB Kartı Üzerinde "Kayıt Limitleri" sekmesindeki limit değerinin artırılması

×