Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Toad Data Modeler 7.2.0.340 Tạo mối quan hệ cơ sở dữ liệu

Toad Data ModelerToad Data Modeler cho phép bạn nhanh chóng triển khai các thay đổi chính xác cho các cấu trúc dữ liệu trên hơn 20 nền tảng khác nhau. Toad Data Modeler cho phép bạn xây dựng các mô hình dữ liệu logic và vật lý, so sánh và đồng bộ hóa các mô hình, nhanh chóng tạo SQL / DDL phức tạp, tạo và sửa đổi lược đồ và kịch bản cơ sở dữ liệu, cũng như kỹ sư đảo ngược và chuyển tiếp cả... Download Toad Data Modeler


This post first appeared on Download Free Software Full Version, please read the originial post: here

Share the post

Toad Data Modeler 7.2.0.340 Tạo mối quan hệ cơ sở dữ liệu

×

Subscribe to Download Free Software Full Version

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×