Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

The Earth Centered Universe Pro 6.1G Quan sát thiên văn

The Earth Centered Universe ProThe Earth Centered Universe Pro là một chương trình điều khiển thiên văn và kính viễn vọng có khả năng mô phỏng hầu hết các hiện tượng trên bầu trời của Trái đất. Được thiết kế cho các yêu cầu khắt khe của một nhà thiên văn quan sát, nó cũng cung cấp độ chính xác phi thường như một chương trình cung thiên văn cho nhà thiên văn học ghế bành, hoặc bất kỳ người nào khác muốn... Download The Earth Centered Universe Pro


This post first appeared on Download Free Software Full Version, please read the originial post: here

Share the post

The Earth Centered Universe Pro 6.1G Quan sát thiên văn

×

Subscribe to Download Free Software Full Version

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×