Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

SecretFolder 6.5 Ẩn và bảo vệ dữ liệu

SecretFolderSecretFolder là phần mềm giúp ẩn và bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu để người dùng khác không thể nhìn thấy và sử dụng. SecretFolder cho phép một phần mềm bên thứ 3 hỗ trợ để thiết lập một mật khẩu bảo vệ các tập tin, để nâng cao khả năng bảo vệ cho chúng. SecretFolder - Ẩn và bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu Khi bạn chạy ứng dụng và đã đặt mật khẩu chính, bạn... Download SecretFolder


This post first appeared on Download Free Software Full Version, please read the originial post: here

Share the post

SecretFolder 6.5 Ẩn và bảo vệ dữ liệu

×

Subscribe to Download Free Software Full Version

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×