Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Điểm thi cụm tốt nghiệp cao hơn cụm thi đại học 2016

Làm bằng đại học giá rẻ- Không ít môn thi ở các cụm tốt nghiệp do sở 
GD-ĐT chủ trì lại có điểm thi cao hơn hẳn cụm thi ĐH do trường ĐH chủ trì ở cùng địa phương

Tại Bình Định, điểm thi cụm tốt nghiệp do Sở GD-ĐT chủ trì ở một vài môn, nhất là các môn tự luận, nhỉnh hơn so với cụm ĐH do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì. Đặc biệt, ở cụm thi tốt nghiệp, số thí sinh bị điểm liệt rất ít, trong khi tại cụm ĐH, hàng trăm thí sinh bị điểm liệt ở các môn.


Ở môn toán, điểm bình quân của cụm ĐH là 4,92 và cụm tốt nghiệp là 3,6. Cụm ĐH có 118 thí sinh bị điểm liệt, cụm tốt nghiệp có 16 thí sinh.
Ở môn văn, điểm trung bình cụm ĐH là 5,2 và cụm tốt nghiệp là 4,8. Điểm bình quân môn lý ở cụm ĐH cao hơn, trong khi môn hóa lại thấp hơn cụm tốt nghiệp.
Ở môn sử, cụm tốt nghiệp có 386 thí sinh dự thi, có 316 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, tức khoảng 82% thí sinh đạt điểm trung bình, không có thí sinh nào bị điểm liệt. Trong khi đó, ở cụm ĐH có 1.584 thí sinh nhưng chỉ có 331 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, nghĩa là chỉ khoảng 20% thí sinh đạt điểm trung bình, và có đến 170 thí sinh bị điểm liệt. Điểm bình quân môn lịch sử ở cụm ĐH là 3,2, trong khi ở cụm tốt nghiệp là 5,6 điểm.
Một môn tự luận khác là địa lý, điểm thi ở cụm tốt nghiệp cũng cao hơn so với cụm ĐH. Điểm bình quân môn địa lý cụm ĐH chỉ là 4,8, trong khi ở cụm tốt nghiệp là 7,0. Môn địa cụm tốt nghiệp có 4.108 thí sinh dự thi và có đến 3.953 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm hơn 96% số thí sinh, không có điểm liệt. Còn ở cụm ĐH có 3.018 thí sinh dự thi và kết quả chỉ có 1.414 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên (chưa tới 50%) và có đến 12 thí sinh bị điểm liệt.
Tương tự, tại Sơn La, điểm cụm thi tốt nghiệp ở nhiều môn cao hơn cụm ĐH.
Ở môn toán, cụm ĐH có 2.272 thí sinh và có 6 thí sinh điểm liệt, điểm bình quân môn này là 3,5. Ở cụm tốt nghiệp, môn toán có 7.231 thí sinh dự thi, không có thí sinh nào bị điểm liệt và điểm trung bình là 4.
Với môn địa, cụm tốt nghiệp có điểm bình quân là 5,65 và cụm ĐH là 5,2.
Môn văn, lý, sinh cụm ĐH điểm cao hơn, trong khi điểm môn hóa lại thấp hơn cụm tốt nghiệp.
Ở môn hóa, cụm ĐH có 1.029 thí sinh dự thi, 415 thí sinh đạt điểm từ 5 trở lên (chiếm 40%), trong khi ở cụm tốt nghiệp có 116 thí sinh dự thi và 93 thí sinh đạt điểm 5 trở lên (chiếm 80%).
Tại Quảng Ninh, điểm ở cụm tốt nghiệp cũng cao hơn hẳn cụm ĐH.
Ngoại trừ điểm toán, văn và ngoại ngữ cao hơn cụm tốt nghiệp, các môn còn lại của cụm ĐH đều có điểm trung bình thấp hơn cụm tốt nghiệp.
Ở môn vật lý, cụm tốt nghiệp có 304 thí sinh dự thi, 287 thí sinh đạt từ 5 điểm (chiếm 94%). Điểm bình quân môn này ở cụm tốt nghiệp là 6,3. Điểm bình quân môn lý ở cụm ĐH chỉ là 5,3. Cụm ĐH có 270 thí sinh dự thi môn này và chỉ có 179 thí sinh đạt 5 điểm trở lên.
Điểm bình quân môn hóa cụm tốt nghiệp là 5,9, cụm ĐH 5,2.
Ở môn sinh, điểm bình quân cụm ĐH là 4,45 trong khi điểm cụm tốt nghiệp là 5,7.
Ở môn địa, cụm ĐH có điểm trung bình 6,2, cụm tốt nghiệp là 6,4...
Tại tỉnh Quảng Nam, tình hình tương tự khi điểm một số môn tự luận ở cụm tốt nghiệp cao hơn hẳn cụm ĐH.
Ở môn lịch sử, cụm tốt nghiệp có 550 thí sinh dự thi, không có thí sinh bị điểm liệt và có 501 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm 91%. Cũng ở môn thi này, cụm ĐH có 1.857 thí sinh dự thi, có đến 42 thí sinh bị điểm liệt và chưa tới 30% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên.
Điểm bình quân môn sử cụm tốt nghiệp là 6,6 trong khi cụm ĐH chỉ có 3,5.
Tương tự, với môn địa lý, điểm trung bình ở cụm tốt nghiệp là 5,9 và ở cụm ĐH là 4,5.

Theo: Tuổi trẻ


This post first appeared on Dịch Vụ Làm Bằng đại Học Uy Tín Giá Rẻ Tại TPHCM, please read the originial post: here

Share the post

Điểm thi cụm tốt nghiệp cao hơn cụm thi đại học 2016

×

Subscribe to Dịch Vụ Làm Bằng đại Học Uy Tín Giá Rẻ Tại Tphcm

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×