Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Bắt đầu đo5.2 Bắt đầu đo


<START> được sử dụng để bắt đầu đo độ cứng trên mẫu sau khi tất cả các thông số đã được cài đặt. Màn hình phải ở Main Menu trước khi bắt đầu đo.

Cảnh báo!
Máy sẽ thực hiện tự kiểm tra trước khi bạn bắt đầu đo.
Trước khi bạn bắt đầu
Kiểm tra những điều kiện sau đây:
-          Máy hiển thị màn hình Main Menu
-          Chỉ có mẫu đo và đồ gá trên bàn đo

Chú ý!
Không bắt đầu đo nếu không có mẫu đo trên đồ gá. Cả đồ gá và mũi đo có thể gặp nguy hiểm.

5.2.1 430/450 MVD


Cách tiến hành

1.      Đặt mẫu lên đồ gá
2.      Xoay núm điều chỉnh cùng chiều kim đồng hồ để nâng trục chính đến vị trí mẫu cách ống kính 1mm
3.      Xoay giá điều chỉnh vật kính đến độ phóng đại 10x ở trước máy. Đặt mẫu dưới ống kính độ phóng đại 10x. Xoay núm điều chỉnh chậm, cùng chiều kim đồng hồ để vật kính lấy nét cho đến khi bạn hài lòng.
4.      Xoay giá điều chỉnh vật kính đến độ phóng đại 20x lên phía trước để chỉnh tinh. Bề mặt mẫu nên được sạch sẽ trong vùng nhìn thấy sau khi lấy nét tinh.

Chú ý:

Tránh việc để mũi đo hay vật kính chạm vào mẫu trong quá trình lấy nét. Điều này có thể gây hư hỏng các phần bộ phận máy.

5.      Xoay mũi đo đến trung tâm
6.      Nhấn <START>, hệ thống sẽ bắt đầu đo và hiển thị 1 thông báo chờ trên màn hình như Hình 5.3

 


This post first appeared on Máy Đo Độ Cứng, please read the originial post: here

Share the post

Bắt đầu đo

×

Subscribe to Máy Đo Độ Cứng

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×