Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Σ. Νικολάου, δήμαρχος Θηβαίων: Το συνέδριο οφείλει να καταθέσει προτάσεις με αναπτυξιακούς όρους και μήνυμα για πραγματικό διάλογο για «τα του οίκου μας»


20-11-2017
Το φετινό συνέδριό της ΚΕΔΕ βρίσκει την Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση: την αλλαγή του Καλλικράτη και την προώθηση μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Με βάση αυτή την πρόκληση, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο οδικός χάρτης που πρέπει να χαράξει το συνέδριο και εν γένει η Αυτοδιοίκηση;
Το συνέδριο της ΚΕΔΕ πρέπει να συμβάλει στη χάραξη του οδικού χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων, αποτυπώνοντας τα προβλήματα και τις αδυναμίες της Αυτοδιοίκησης, τις απειλές και τους κινδύνους από το εξωτερικό περιβάλλον, προτάσσοντας παράλληλα τις δυνατότητές της, που είναι πολλές, αλλά και την αξιοποίηση των ευκαιριών, ώστε να θέσει τις βάσεις και τους στόχους για μία νέα Αυτοδιοίκηση, πλησιέστερη στον πολίτη, αποτελεσματική, τεχνολογικά άρτια, κοινωνική, αξιόπιστη, συνεργατική και ευέλικτη. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και ιδιαίτερα σημαντικό για τη βιωσιμότητα της Αυτοδιοίκησης καθώς επίκεινται η μεταρρύθμιση. Οφείλει αυτό το Συνέδριο να καταθέσει προτάσεις και λύσεις βέλτιστης πρακτικής με αναπτυξιακούς όρους και να στείλει το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για έναρξη πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου για «τα του οίκου μας».

Κομβικό σημείο για το μέλλον και το νέο ρόλο που πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί η δρομολογούμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που τη διέπει. Ποιες αλλαγές θεωρείτε καθοριστικές, ούτως ώστε να μπορούν οι δήμοι να αποφασίζουν για το μέλλον των τοπικών τους κοινωνιών, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Το νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να δίνει έμφαση και να ενισχύει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού έχει υποστεί αλλεπάλληλες και σημαντικές περικοπές πόρων. Αφενός επιβάλλεται να τις αποδοθούν το σύνολο των πόρων που προβλέπονται από τον 3852/10, τα παρακρατηθέντα 2010-2016, οι πόροι που αφαιρέθηκαν ( φόρος ζύθου, τέλη χρήσης βοσκοτόπων κα), αφετέρου πρέπει να προβλεφτούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για ΟΤΑ κα.) και ανακατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Το νέο μοντέλο της Αυτοδιοίκησης πρέπει, επίσης, να διασφαλίζει τη διατήρηση των κοινωνικών δομών και τη δημιουργία νέων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, να ενισχύει τη διαφάνεια, με περιορισμό όμως της πληθώρας ελεγκτικών μηχανισμών και την αντικατάστασή τους από εσωτερικούς, να υιοθετεί μία σύγχρονη πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να εκπαιδεύεται συνεχώς, να αξιολογείται με ειδικό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αυτοδιοίκησης, να εργάζεται με τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας αλλά και να μην μετακινείται χωρίς την υποχρεωτική σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων.

Ακόμα, πρέπει να ισχύει η εντοπιότητα στις πάσης φύσεως προσλήψεις, είναι μέτρο που θα συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη μέσω της μείωση της τοπικής ανεργίας.

Τέλος, θα πρέπει να γίνει επαναφορά του Ειδικού Γραμματέα Δημάρχου και επαναφορά των Ειδικών Συνεργατών/Συμβούλων σε αντιστοιχία με τους Αντιδημάρχους. Οι Δήμαρχοι χρειαζόμαστε τους ειδικούς, επιστημονικούς συνεργάτες/συμβούλους δεδομένου ότι είναι εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα θέματα/τομείς της αυτοδιοίκησης και συμβάλλουν στην ομαλή διεκπεραίωση ενεργειών, μιας και υπάρχει έλλειψη προσωπικού ή πολλές φορές το ήδη υπάρχουν προσωπικό δεν είναι εξειδικευμένο.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μία από τις αλλαγές του Καλλικράτη, αφορά στην εφαρμογή της απλής αναλογικής από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Αντιθέτως η θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι πρώτα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το κράτος και μετά να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή εκλογικού συστήματος. Ποια είναι η δική σας θέση;

Η εφαρμογή της απλής αναλογικής θα οδηγήσει τους Δήμους σε ακυβερνησία και σε περισσότερα προβλήματα. Συμφωνώ με τη θέση της ΚΕΔΕ ότι πρώτα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το κράτος και μετά να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού συστήματος και προσθέτω ότι πρέπει και να ολοκληρωθεί πρώτα και η μεταρρύθμιση στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης.
Ένα από τα βασικά αιτήματα που προβάλει η Αυτοδιοίκηση σήμερα είναι να της δοθεί η δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, την επιστροφή της κοινωνίας στην κανονικότητα, και τον επαναπατρισμό των νέων που «έδιωξε» η κρίση. Με ποιον τρόπο και ποια εργαλεία θεωρείτε ότι μπορούν να στηριχθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες των δήμων σήμερα;
Η αναγκαιότητα για αειφόρο ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αφορά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία οφείλει και πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, με στόχο τη βελτιστοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ωφελειών, που απορρέουν από αυτόν. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες των Δήμων μπορούν να στηριχθούν μέσα από την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ ( αναφέρθηκα σε προηγούμενη ερώτηση) αλλά και από την άμεση πρόσβαση των Δήμων στο ΕΣΠΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και την αξιοποίησή τους στο μέγιστο βαθμό για έργα με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία υποδομών και γενικά έργα που συμβάλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων και δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον, ευκαιρίες και δικαιοσύνη.

Είναι γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οκταετία της κρίσης υπέστη πρωτοφανείς περικοπές των εσόδων της, ενώ και ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει περαιτέρω μειώσεις . Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι άμεσες οικονομικές διεκδικήσεις των δήμων;

Απάντηση:
α. Άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων που δικαιούμαστε και επαναφορά της απόδοσης των φόρων που μας αφαιρέθηκαν (ζύθου κτλ)

β. Σταδιακή αποκατάσταση των ΚΑΠ και καμία μείωση στους πόρους που μας αποδίδονται μέσω κρατικού προϋπολογισμού, διότι από την έναρξη των περικοπών των εσόδων, συγκεκριμένα για τον Δήμο Θηβαίων οι οικονομικές απώλειες ξεπερνούν τα 3.600.000 ευρώ ετησίως ήτοι από το 2011 μέχρι σήμερα ( 7 χρόνια) ανέρχονται στο ποσό των 25.000.000 ευρώ. Πως μπορεί ο Δήμος Αυτός με 900.000 τ.χλμ, με 23 Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς, με χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων (κάμπος Θήβας, Λεύκτρων, Καπαρελλίου, Πλαταιών) και με απόσταση της 1ης Τ.Κ. (Ευβοϊκός Κόλπος) και της τελευταίας (Κορινθιακός Κόλπος) 135 χλμ να συντηρηθεί και να επιβιώσει;

γ. Δημιουργία Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συμμετοχή αυτής στα φορολογικά έσοδα.

Πηγή:www.localit.gr/archives/147116


This post first appeared on ΘΗΒΑ NEWS, please read the originial post: here

Share the post

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Σ. Νικολάου, δήμαρχος Θηβαίων: Το συνέδριο οφείλει να καταθέσει προτάσεις με αναπτυξιακούς όρους και μήνυμα για πραγματικό διάλογο για «τα του οίκου μας»

×

Subscribe to ΘΗΒΑ News

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×