Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:Ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα

3-11-2016ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήμος Θηβαίων : Ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα

Στις 21 Οκτωβρίου 2016 συνεδρίασε το αρμόδιο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, με σκοπό τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες ,χιονοπτώσεις-παγετός), κατά τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 .

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Θηβαίων & Πρόεδρος Σ.Τ.Ο κ. Σπ. Νικολάου, ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων κ. Σπ. Κίτσος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών κ. Γ. Οικονόμου, ο Δασάρχης Θηβών κ. Κ. Αμοιρίδης, ο Υπ/γος κ. Κουτσούκης ως εκπρόσωπος του ΚΕΠΒ Θηβών, οι κ.κ. Μ. Κακοσαίος και Δ. Δημητρίου ως εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Βοιωτίας και οι Υπάλληλοι του Τμήματος Αυτεπιστασίας-Συντηρήσεων & Πολ Προστασίας του Δήμου κ.κ. Σ. Παπαναστασίου, Π. Θεοδοσιάδης και Θ. Κατσιμίχας

Θέματα της Συνεδρίασης ήταν ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2016 στη ζώνη ευθύνης του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων καθώς και ο συντονισμός των δράσεων και η συνεργασία των φορέων για την αντιμετώπιση εκδήλωσης έντονων φαινομένων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο κ. Κίτσο, με βάση τα Μνημόνια για πλημμύρες και χιονοπτώσεις περιόδου 2016-2017 που έχουν συνταχθεί για το σκοπό αυτό.

Με βάση τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους και τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων (Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.Β., Π.Υ. Θήβας, Δασαρχείο, Κ.Ε.ΠΒ) καθορίστηκαν οι παρακάτω ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με ομοφωνία όλων των παρευρισκομένων :

α. Προμήθεια άλατος, αποθήκευση και διανομή στις Δημ. Ενότητες.

β. Τήρηση ετοιμότητας προσωπικού και μηχανημάτων του Δήμου και άμεση κινητοποίηση, εφόσον απαιτηθεί .

γ. Ολοκλήρωση των διαδικασιών μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων (έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τήρηση καταστάσεων ιδιωτικών μηχανημάτων και των ιδιοκτητών τους, που διαθέτουν τις προδιαγραφές για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης κλπ.)

δ. Καθορισμός προτεραιότητας οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση (βασικοί οδικοί άξονες –δρόμοι που οδηγούν στο Νοσοκομείο, δρόμοι που διέρχονται από σχολεία, κλπ.)

ε. Ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και των υπευθύνων αποχιονισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Βοιωτίας για την εξέλιξη όποιας κατάστασης

στ. Συνεργασία με την Π.Υ. διάθεσης μηχανημάτων για απεγκλωβισμό τυχόν αποκλεισμένων ατόμων.

ζ. Συνεργασία με το Κ.Ε.ΠΒ για διάθεση ασθενοφόρου και εξοπλισμού (κουβέρτες κλπ)

η. Καταγραφή των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και μετακίνησης (νεφροπαθείς, κλπ) για αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής ανάγκης.

θ. Συνεχής επικοινωνία με τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Δημάρχου για διακοπή μαθημάτων σχολείων, η λειτουργία των οποίων εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

ι. Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός φρεατίων συλλογής όμβριων υδάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, και των ρεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου

ια. Καθαρισμός εντός του αστικού χώρου των απορριμμάτων και απομάκρυνση των φερτών υλικών , φυλλωμάτων δένδρων κλπ, τα οποία βρίσκονται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.

ιβ. Συνεχής ενημέρωση των πολιτών από το Δήμο με ανάλογα δελτία Τύπου, για όλα τα παραπάνω μέτρα πρόληψης (μέτρα αυτοπροστασίας, καθαρισμός απορριμμάτων -φερτών υλικών κλπ, κτηνοτρόφοι για προμήθεια ζωοτροφών , καλλιεργητές σχετικά με την απόθεση υπολειμμάτων σε ρέματα και αποστραγγιστικές τάφρους) . Ειδικά για τους κτηνοτρόφους η ενημέρωση θα είναι έγγραφη.

Οι παραπάνω ενέργειες που συζητήθηκαν εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων για την άμεση εκτέλεσή τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες-χιονοπτώσεις-παγετός) ,κατά τη χειμερινή περίοδο 2016-2017.


Πηγή:thivanews.blogspot.gr


This post first appeared on ΘΗΒΑ NEWS, please read the originial post: here

Share the post

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:Ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα

×

Subscribe to ΘΗΒΑ News

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×