Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Hybris i den lilla kommunen

Tjänstemännen på det kommunala bolag som ansvarar för tätortens, och några mindre samhällens, vattenförsörjning har efter mycket om och men producerat ett förslag till vattenförsörjningplan.
De skall hitta en lösning som håller för generationer, säger dom.
Det hoppas jag verkligen att de kommer att lyckas med då prislappen är hisnande 700-800 miljoner!
Deras plan är att de skall ta vatten från "vår sjö", ca 40 km från den lilla staden på skäret.
 
Vi mark- och vattenägare blev kallade till ovan nämnda stad, vilket för mig utgör ett socialt experiment i sig att vara i), för "samråd" som i sjäva verket var information att vi skall ta ert vatten.
I diskussionerna framkom även att det kommer att bli ett gigantiskt vattenskyddsområde runt sjön och upp i dalen innebärande en uppenbar risk för vår framtida utveckling. Det som skall hålla generationer för stadsborna kan förstöra för många generationer i våra trakter.
Det gillar vi inte - om man säger så.
Därav denna text på M Norra Tjusts blogg i VT (ingen idé att länka till då det ligger bakom betalvägg vilket jag tycker är korkat då tidningen borde tjäna på att deras texter sprids)


Över ån efter vatten?

Inom en nära framtid skall Kommunfullmäktige fatta beslut om fortsatt handläggning av den kommunala vattenförsörjningsplanen vars syfte sägs vara att skapa en vattensituation som sträcker sig över flera generationer framöver. Gott så.

Problemet
Ytvattentäkten räcker inte och håller inte den kvalité som konsumenten kan förvänta sig, har man kommit fram till. Dessutom ligger vattentäkten precis intill flygplatsen som, efter utbyggnad och eventuell ökad trafik, ställer sjön Hjorten under stor press med risk för dagvattenläckage och hemska konsekvenser i händelse av en olycka. Trots att motsättningen vatten/flygplats påpekats av huvudmannen för vatten, VMEAB, så har politiken valt att blunda från det.
Ett annat stort problem, som inte tas på tillräckligt stort allvar i vattenförsörjningsplanen, är att ledningsnätet är så gammalt och dåligt att den i särklass största förbrukaren utgörs av läckage i rören. Det handlar om ca. 25% av producerat vatten vilket är helt oacceptabelt.
Den uppmärksamme läsaren inser att något måste göras - men vad?

Lösningen
Många sidor är det, i vattenförsörjningsplanen, där kontentan av resonemanget är att vatten skall hämtas i Edsbruk drygt 40 km från den kommunala tätorten. Därifrån skall man förse hela kommunen med vatten vilket säkerligen låter bra i mångas öron men risken är att man tar sig vatten över huvudet, för att vara lite lustig.
Sandåsarna kring Edsbruk är det sista stoppet för det vattenflöde som börjar i Åtvidaberg och banar sin väg via Uknadalen och genom Storsjön.

Det finns sannolikt vatten så det räcker i Edsbruk.
Vilka konsekvenser får det för de människor som bor i ett eventuellt kommande vattenskyddsområde? Risken att det läggs en död hand över Edsbruk, Ukna, Uknadalen och området runt Storsjön är uppenbar. Om syftet ursprungligen var att säkra vattenförsörjningen för generationer till priset av försörjningen för generationer i norra kommundelen är det en Phyrrusseger av största format.
Det kan vara lockande att lägga en gigantisk vattentäkt längst bort i kommunen där ”ingen” ser men även där finns människor av kött och blod, med framtidsdrömmar och efterkommande som skall leva av den jord där de lever.
Ska de offras?

Alternativen
Västerviks kommun lider inte brist på vatten.
Det finns många sjöar på betydligt närmare håll som kan komplettera Hjorten.
Det finns ett oerhört, näst intill outtömligt, vattenförråd i form av Östersjön där det är fullt realistiskt att hämta vatten som avsaltas och blandas in med vatten från Hjorten. Detta alternativ har vattenförsörjningsplanen avfärdat på osäkra grunder redan tidigt i processen.
Det finns en stor besparing genom att åtgärda läckage i befintligt ledningsnät.

Med tanke på att detta gigantiska projekt kommer att kosta väl över en halv miljard finns det all anledning för Kommunfullmäktige i allmänhet och Du som sitter i Kommunfullmäktige i synnerhet att sätta ner foten och kräva en grundlig utredning av ovan nämnda alternativ.

Tänk på det inför kommande KF sammanträde.


This post first appeared on I Grevens Tid, please read the originial post: here

Share the post

Hybris i den lilla kommunen

×

Subscribe to I Grevens Tid

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×