Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Ceausescu a prezis ce se va intampla in Romania

Adevărul! Nicolae Ceaușescu i-a avertizat pe români de ceea ce se va petrece în viitor cu România, adică după ce comunismul va fi alungat și capitalismul instalat din toate punctele de vedere.Ceaușescu a fost asasinat, comunismul este acum istorie și capitalismul domnește peste întreaga noastră țară. Discursul de mai jos explică cu lux de amănunte timpurile prin care trecem, motivația acestora și manipularea la care am luat parte în ultimii 28 de ani.Iată ceea ce spunea Ceaușescu nu cu mult timp înainte să fie asasinat
În ce priveşte evenimentele de la Timişoara, am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acţiune conjugată de cercurile care vor să distrugă integritatea şi suveranitatea României, să oprească construcţia socialismului, să pună sub stăpânire străină din nou poporul nostru şi de aceea trebuie să apărăm cu toate forţele integritatea şi independenţa României.

Cred că sunt printre dumneavoastră care îşi reamintesc de marea manifestare din 1968 pentru apărarea independenţei României. Demnitatea, unitatea poporului nostru a asigurat independenţa şi construcţia mai departe a socialismului în România.

Şi acum trebuie să acţionăm în deplină unitate, cu fermitate, împotriva tuturor celor care încearcă să slăbească forţa, comunitatea naţiunii noastre, care acţionează în slujba diferitelor servicii de spionaj şi cercuri imperialiste, pentru a împărţi din nou România, pentru a înrobi poporul nostru. Cunoaşteţi ce au făcut şi spuneau înaintaşii noştri: „Murim mai bine în luptă, cu gloria deplină, decât să fim sclavi iarăşi pe vechiu-ne pământ.” Şi trebuie să luptăm să trăim liberi şi independenţi.


Este necesar, mai mult decât oricând, să acţionăm în spiritul democraţiei noastre muncitoreşti, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societăţii noastre, având permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în România, trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul şi pentru popor, că trebuie, în orice împrejurări, să asigurăm integritatea şi independenţa României.


Unii ar dori, din nou, să se reintroducă şomajul, să se reducă nivelul de trai al poporului şi cu scopul deschis formulat să dezmembreze România, să pună în pericol însăşi viitorul poporului şi naţiunii noastre independente.

Dragi tovarăşi, cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii naţiuni, acţiunea fermă de a realiza programele de dezvoltare socială a patriei şi de ridicare continuă a nivelului de trai material şi spiritual al poporului. De noi depinde ca România să rămână în continuu o ţară liberă, independentă, constructoare a socialismului.

Şi doresc să declar şi aici că vom face totul pentru a apăra integritatea şi suveranitatea României, libertatea şi viaţa poporului nostru, bunăstarea întregii naţiuni.De la această mare să acţionăm cu întreaga răspundere şi să demonstrăm forţa şi capacitatea şi forţa oamenilor muncii din capitală, a întregii naţiuni, pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru bunăstarea şi independenţa naţiunii. Vă doresc succese în întreaga activitate şi unitate, acţiune fermă împotriva oricăror acţiuni, care vor să distrugă independenţa şi socialismul în România. Aceasta e obligaţia noastră, a tuturor.


This post first appeared on Pelecanul Gustos, please read the originial post: here

Share the post

Ceausescu a prezis ce se va intampla in Romania

×

Subscribe to Pelecanul Gustos

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×