Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

DE ONTDEKKING VAN HET GODS PARTIKEL (HIGGS BOSON) DE SCHEPPER BESTAATStephen Hawking and Albert Einstein


Velen vragen zich nog steeds af of  Albert Einstein en Stephen Hawking in God geloofden of dat ze atheïst waren. Waarom? Uiteindelijk heeft ook Hawking toegegeven dat God en wetenschap niet op gespannen voet staan. 


God bestaat voor mij omdat ik heb hem ontmoet, punt. Alleen al wat hij me duidelijk maakte is een Godswonder. Het “gesprek”, aan de rand van mijn bestaan, maakte me in absolute zin duidelijk waarom wetenschappelijke slimheid een vorm van domheid is. Het bewijs?


Zomaar enkele overwegingen;

*Waarom bedenken knappe koppen massavernietigingswapens en Zijn ze zo dom om deze op mensen te gebruiken?

*Waarom sturen intelligente wetenschappers raketten naar verre planeten en gebruiken ze de technologie om chips in mensen te stoppen om ze te laten acteren als zombies?

*Waarom stoppen geniale wetenschappers genetisch gemanipuleerde microorganismen en giftige stoffen in vaccins, in dieren en insecten om alleenrecht te vergaren, het bevolkingsoverschot aan te pakken of geld te verdienen aan menselijk lijden?

*Waarom verlopen klimaatonderhandelingen zo stroef terwijl vrijwel iedereen weet dat het allang vijf over twaalf is behalve zij die moeten besluiten?

*Waarom is de Derde Wereldoorlog allang begonnen zonder dat men het door heeft?

*Waarom bepalen de Rockefellers, Rothchilds', Gates' en Sorossen met behulp van macht en geld alles op onze wereld?

*Waarom? Waarom? Waarom....? Waarom is de kerk en het politieke bestel in verval? Waarom is onze slimheid zo in verval en rest ons slechts een vorm van naieve domheid? Onze aarde is een zinkend schip en iedereen weet dat, behalve de kapitein! 

En waarom is de grootst gemene deler van de mensheid zo ver van God verwijderd?Oorlogen, corruptie, winstbejag en op de rand van een vulkaan voor God proberen te spelen terwijl men weet dat de uitbarsting op punt staat te gebeuren?


Onze subtiele God


We bevinden ons in een soort samenlevingsparadigma waarin velen zich schamen voor de manier waarop wij met de aarde omgaan en wetenschap bedrijven. Slimme mensen geven zelfs aan dat het evangelie Gods naam niet verheerlijkt maar zijn te dom om te begrijpen dat ze slechts ten dele met hun hersenen denken. 

Dat wij ons energieveld gebruiken om te communiceren komt niet eens in hen op. Vluchtig misschien, ja.

Onze maatschappij beschouwd mensen zoals ik ten onrechte als zwak, vooral als je klokkenluider bent, en vindt dat je op het pad van mentaal ontsporen staat. Hahaha...

Ooit zeiden mijn mentoren, de professoren Co Greep en Peter Soeters, mij, dat ik iets ongrijpbaars had waar zij geen vat op konden krijgen. Mijn simpele antwoord was; “Misschien is het wel door het verschil in IQ of het domme gebruik daarvan”.

En de toenmalige directeur van de Medische Faculteit Maastricht Mr. Edward Steur, ging nog een stapje verder want hij meende zelfs in een gesprek tijdens de periode dat ik een zestal rechtszaken tegen het establishment voerde, dat ik geestelijk onderzocht moest worden op mijn toerekeningsvatbaarheid. 

Echter, volgens mijn toenmalige mentor Prof. Dr. Jan Drukker en mijn advocaat Huub Beajean was ik wellicht de enig toerekeningsvatbare in de gespreksruimte. Toch een vatbare opmerking, niet?

Overigens, ik had in ieder geval wel vat op hen want tijdens die periode zorgde mijn universitaire fractie “Fronttaal” ervoor dat Co Greep zijn directeursschap van de Medische Faculteit verloor en niet lang daarna werd de volledige top van de Medische Faculteit ontslagen. Kennelijk was er toch wel het een en ander mis in het wetenschappelijk metier....

Maastrichtse Rechtbank

De Maastrichtse rechterlijke macht kocht tijdens mijn enerverende juridische periode het oude Annadal Ziekenhuis in Maastricht om er de nieuwe rechtbank in onder te brengen en de Maastrichtse universiteit kocht de rechtbank om daar het bestuur van de Universiteit in onder te brengen. 

Begrijpt U wat ik bedoel? Uiteraard had deze transactie geen enkele invloed op de uitspraak in mijn zaak. Althans volgens Mr. Steur en het universitaire bestuur dan.


De uitspraak van de rechter?

Na zes slopende rechtszaken over een termijn van 5 jaar werd ik op 48-jarige leeftijd ontslagen wegens Incomptabilité Des Humeurs”. Ja; “Slimheid is echt een vorm van domheid”, bedacht ik me.

Ja God is subtiel, maar hij is beslist niet zo kwaadaardig als onze maatschappij of als wetenschappers die God ontkennen en naarstig op zoek zijn naar het Godspartikel om Gods' bestaan te declassificeren. En God is zeker niet zo rancuneus dat hij als rechter een verlengstuk blijkt te zijn van de heersende establishmenten en zij die de macht met geld kopen.

Ja God is subtiel, zo zelfs, dat we Hem niet eens opmerken. De reden dat we vaak 'Mysterieuze of almachtige God' horen zeggen komt doordat we de aanwezigheid van God op wetenschappelijke wijze willen of proberen te verklaren.

Dat God op vele manieren voelbaar is ontgaat velen. Pas als je die zogenaamde aangeleerde slimheid laat varen en leert om verworven titels te zien als een middel om te onderdrukken zul je het licht zien zoals ik dat heb ervaren. “Gods licht”.

Velen van ons willen iets zien of voelen voordat ze het geloven. En het bewijs of het tegendeel daarvan zou dan de ontdekking van het Godspartikel zijn, het Higgs Boson. Wetenschappers begrijp dan toch op zijn minst dat het onmogelijk is om Gods aangezicht te zien voordat je gelooft dat Hij bestaat.

Twee bijna doodervaringen had ik nodig om Hem te ontmoeten op een wijze zoals velen met mij Hem hebben ontmoet. En hij vertelde me dat het Godspartikel helemaal niet bestaat. Tenminste niet zoals slimme mensen denken.

God en Wetenschap


God en wetenschap zijn twee onderwerpen die altijd tot een debat leiden, maar wat velen zich niet kunnen realiseren is, dat zonder God er geen wetenschap zou zijn. Wetenschappers hebben experimenten uitgevoerd om de Heilige Schrift te ondergraven en ontdekken dat wat in de Bijbel staat, een vrijwel nauwkeurig verslag is. Mijn bevinding is echter, dat de bijbel door mensenhersenen is bedacht, door mensenmonden besproken en door mensenhanden opgeschreven. God kwam daar volgens diezelfde wetenschap niet aan te pas. Of toch?

“De dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is.” De mens is corrupt, hun daden vreselijk, en er zijn te weinig mensen die goed doen. Maar in feite hoeft iemand niet intelligent te zijn om te weten dat God bestaat, laat staan buitengewoon intelligente mensen zoals Albert Einstein, Stephen Hawking en wie weet misschien zelfs ik, Johannes De Doper, de boodschapper die de klok luidt.

In Johannes 4:24 schrijft de Bijbel: “God is een Geest en zijn aanbidders moeten aanbidden in de naam van de Geest en in waarheid. Maar als je Zijn aanwezigheid wilt voelen, dan vraag je het en het zal aan jou worden gegeven. Zoek en je zult vinden; Klop op de deur en hij zal voor je worden geopend. Mattheüs 7: 7.”

Het zoeken naar de aanwezigheid van God door wetenschappers spruit voort uit ongeloof, maar hierdoor is het juist onmogelijk om God te behagen. Want iedereen die tot Hem komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij degenen beloont die Hem oprecht zoeken. Hebreeën 11: 6.

Wie God echt is? U en ik en het universum om ons heen, punt. Bij twee gelegenheden overleefde ik hartaanvallen en tijdens beide gebeurtenissen ervaarde ik bijna-doodervaringen. Zag ik; “Het licht?” Ja hoor..., er was licht!

Ik zag ook een soort trechterervaring, maar het belangrijkste dat ik waarnam, was dat licht. Het was een prachtig en krachtig licht in de mooiste kleuren die je je maar kunt voorstellen. Heb ik God gezien? Ik voelde Zijn aanwezigheid vanwege de kracht en uitwerking van dat licht. En ik was verzekerd van Zijn oog op ons.

Stephen Hawking


“Aliens bestaan vrijwel zeker en mensen moeten contact met hen vermijden.” Dat is een waarschuwing van Stephen Hawking, een van de beroemdste en bekendste wetenschappers die ooit heeft geleefd. Volgens Hawking is het volkomen rationeel om te veronderstellen dat er elders in het universum leven is. Als buitenaardse wezens ons bezoeken, kan de uitkomst vergelijkbaar zijn met de komst van Columbus in Amerika. “Dat werkte niet zo goed voor de Indianen”, zei Hawking.

Maar laten we aannemen dat aliens bestaan. Zijn ze dan van vlees, bloed of steen? Of  bestaan ze uit 'non-materie'? En zijn ze dan door God geschapen?

“Ze kunnen ons in het gezicht kijken, terwijl we ze niet zien”, zei Hawking. Maar zij, die wetenschappers, die ook zeggen dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken en Hawking vertellen dat hij nog maar twee jaar heeft te leven, zijn misschien niet zo nauw- of kieskeurig.

Het is logisch dat we onze hersenen niet volledig gebruiken, anders zou het niet mogelijk zijn om nieuwe dingen te leren. Maar wat weten we nu precies van onze hersenen? En hoe zit het precies met de quantum energie rond-, op- en in ons lichaam? 

Communiceren we met onze hersenen of met de energie die ons omringt? En waarom raakt er bij ons overlijden twéé gram spoorloos? Verdwijnt onze ziel? Onze geest soms? Of is het onze quantum energie die terugvloeit naar het energie depôt aarde of universum?

Higgs boson, punt nul, ontsteking van de oerknal en wat God me vertelde

Astronomen die de Alma-telescoop gebruiken, werpen nieuw licht op het koudst bekende object in het universum, de Boemerangnevel. Deze nevel heeft een temperatuur van één graad Kelvin (-272,15º Celsius), het absolute nulpunt. 

Tegenwoordig proberen ze echter de theoretisch koudste plek van -273,15º Celsius in het universum buiten het “ruimtelaboratorium” te creëren. Ja, het absolute punt nul was volgens de gangbare wetenschap en eeuwen lang laatsgenoemde temperatuur.

Maar net als met de medische aanname over de levensduur van Stephen Hawking zaten diezelfde wetenschappers er naast toen, op 4 januari 2013, wetenschappers aan de universiteit van München in een testomgeving in slaagden een temperatuur te meten hoger dan het absolute nulpunt namelijk; min één nano-Kelvin.

Dit lijkt opmerkelijk omdat het leven slechts kan bestaan wanneer er vibratie is en wanneer er geen trilling of wat dan ook is, kan leven niet bestaan. Op het moment dat ik met het universum comuniceerde werd me te verstaan gegeven dat de laagst te meten temperatuur – 275º Celcius bedraagt. 

En bij die temperatuur kan niet alleen geen leven maar zelfs het universum niet ontstaan. Er moet dus vrijwel zeker een vorige oerknal als activator zijn geweest om een trilling in de dode materie van ons huidige universum te veroorzaken. Waarom niet? Wetenschappers zitten er toch regelmatig naast?

Onderzoekers bezigen de term “non-materie” vooral om het contrast aan te geven met een materie, de (onbewerkte) materialen waaruit materiële zaken, het menselijk lichaam of het universum zijn samengesteld. 

Vooral de details over  immateriële grondstoffen waaruit materiëel tastbare zaken zijn ontstaan verhitten hun gemoederen. En juist daarom vond Stephen Hawking het niet nodig om God te beschouwen als activator van ons universum.

God de schepper versus Stephen Hawking en de zijnen

Contemplatie van God als “De Schepper” van de kosmos vloekt volgens Stephen Hawking, denk ik, niet met de wetenschap. Hoewel contemplatie en meditatie nauw aan elkaar verwant zijn, is er een verschil; bij meditatie wordt vaak een onderwerp, iets of iemand in het midden van de aandacht geplaatst. Evneens probeert men bij contemplatie zich meer ontvankelijk op te stellen en te verblijven bij het voorwerp van contemplatie om zich hierdoor te laten doordringen.

Zo kan de verhouding subject-object worden omgezet in een verhouding tussen twee subjecten. Als voorwerp of liever onderwerp van contemplatie kan men bijvoorbeeld God, Jezus of een Bijbeltekst, ja zelfs een spirituele tekst of deugd kiezen.

Beroemde wetenschappers hebben de contemplatie, het ontstaan van het heelal en zucht naar meer kennis met alle gevolgen vandien allemaal besproken en ermee gespeeld. Wetenschappers zoals Christiaan Huygens, Albert Einstein, Stephen Hawkins, Thomas Young, Augustin-Jean Fresnel, Isaac Newton en Heinrich Hertz.

Ze ontdekten dat materie bestaat uit groepen (bosonen; gluon, W-boson, Z-boson, Higgs-boson, graviton, kaon, pion, mesonfermionen, zoals; quark, lepton, neutrino's, elektron, positron, muon, tauron, proton, neutron en baryon).

Ook ontdekten zij dat er quarks, elementaire deeltjes of meer specifiek subatomaire deeltjes zijn die dan weer de bouwstenen van hadronen vormen. Ja, dat hebben ze gedaan en God was niet in beeld, althans misschien komt Deze wel in hun vizier als ze het Higgs boson of Godspartikel vinden menen zij. 

Maar dat zal dan ook de laatste ontdekking zijn die slimme wetenschappers mogen aanschouwen en er tegelijkertijd achterkomen hoe dom ze zijn geweest. De collaps die na het vinden van het Godspartikel ontstaat zal ons universum doen verdwijnen en daarmee de kracht van de Schepper aantonen.

Kwantum fysica en mechanica zijn nieuwere gebieden van de wetenschap die tot op heden een heleboel konden verklaren en met die schijnbaar onverklaarbare dingen nieuwe deuren voor ons kon openen. Maar aan het eind van hun zoektocht zal “Dat Licht” er zijn, licht dat niet in kleinere delen kan worden gedeeld. 

"That Light" dat  de broer van Stephen Hawking en Johan van Dongen mochten waarnemen tijdens hun bijna-doodervaringen. In ieder geval kwam Hawking toen tot de conclusie dat God en de wetenschap naast elkaar konden bestaan.

In 1963 kreeg Stephen Hawking zijn diagnose voorgeschoteld; “amyotrofe laterale sclerose” (ALS). Dit is een ongeneeslijke ziekte die de zenuwcellen aantast totdat het lichaam helemaal is verlamd.  Volgens zijn behandelende artsen had Stephen slechts twéé jaar te leven. 

Hoe dom die slimheid van zijn behandelende artsen was werd zeer overtuigend ondermijnd door Hawking zelf; Hij bezocht Cambridge om daar een briljante onderzoeker en hoogleraar bij het Gonville en Caius College te worden. Van 1979 tot 2009 bekleedde hij de functie van Lucasian Professor te Cambridge, de leerstoel van Isaac Newton in 1663. 

Of God hem heeft gespaard zullen we nooit weten maar Hawking bleek wel knap genoeg om Zijn bestaan te erkennen.
This post first appeared on SECRETS OF AIDS AND EBOLA, please read the originial post: here

Share the post

DE ONTDEKKING VAN HET GODS PARTIKEL (HIGGS BOSON) DE SCHEPPER BESTAAT

×

Subscribe to Secrets Of Aids And Ebola

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×