Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

(04 Май 2018 г.), До Негово Превъзходителство господин Херберт Салбер, Извънреден и Пълномощен Посланик на Федерална Република Германия, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 25, 1113 ж. к. „Изгрев” - София

Address for letters: Янко Николов Янков – гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТОThis post first appeared on Ianko Iankov, please read the originial post: here

Share the post

(04 Май 2018 г.), До Негово Превъзходителство господин Херберт Салбер, Извънреден и Пълномощен Посланик на Федерална Република Германия, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 25, 1113 ж. к. „Изгрев” - София

×

Subscribe to Ianko Iankov

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×