Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli Nepali 24 April 2019

BK Murli Nepali 24 April 2019 24.04.19          Morning Nepali Murli          Om Shanti       BapDada    Madhuban “मीठे बच्चे– तिम्रो यो जीवन देवताहरूको भन्दा पनि उत्तम छ किनकि तिमी अहिले रचयिता ररचनालाई यथार्थ जानेर आस्तिक बनेका छौ।” प्रश्न:– संगमयुगी ईश्वरीय परिवारको विशेषता के हो, जुन सारा कल्पमा हुँदैन? उत्तर:–  यस समय स्वयं ईश्वर पिता बनेर बच्चाहरूलाई सम्हाल्नु हुन्छ, शिक्षक बनेरThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli Nepali 24 April 2019

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×