Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli Nepali 16 April 2019

BK Murli Nepali 16 April 2019 16.04.19          Morning Nepali Murli          Om Shanti       BapDada    Madhuban “मीठे बच्चे– बाबाले जुन शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याऊ। प्रतिज्ञा गरेर आफ्नो वचनबाटहट्नु हुँदैन, आज्ञाको उल्लङ्घन गर्नु छैन।” प्रश्न:–  तिम्रो पढाइको सार के हो? तिमीले कुनचाहिँ अभ्यास अवश्य गर्नुपर्छ? उत्तर:–  तिम्रो पढाइ हो वानप्रस्थमा जानको लागि। यस पढाइको सार होThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli Nepali 16 April 2019

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×