Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli Nepali 12 February 2019

BK Murli Nepali 12 February 2019 12.02.19          Morning Nepali Murli          Om Shanti       BapDada    Madhuban “ मीठे बच्चे – शिक्षक विदेही हुनु हुन्छ त्यसैले याद गर्ने मेहनत गर्नु पर् छ । याद ग र्दै -ग र्दै जब तिम्रो परीक्षा पूरा हुन्छ अनि घर जान्छौ। ” प्रश्न:–  बच्चाहरूले यादमा रहनको लागि मेहनत गर्नु छ, कुन धोकामा कहिल्यै पनि पर्नु हुँदैन? उत्तर:– आत्माको साक्षात्कार भयो,This post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli Nepali 12 February 2019

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×