Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli Nepali 21 January 2019

BK Murli Nepali 21 January 2019 21.01.19          Morning Nepali Murli         Om Shanti       BapDada    Madhuban “मीठे बच्चे – बाबा समान रूहानी शिक्षक बन । जे बाबाबाट पढेका छौ , त्यो अरूलाई पनि पढाऊ , धारणा छ भने अरूलाई पनि सम्झाएर देखाऊ।” प्रश्न:–  कुन कुरामा बाबालाई अटल निश्चय छ? बच्चाहरू पनि त्यसमा अटल बन्नु छ? उत्तर:–  बाबालाई ड्रामामा अटल निश्चय छ। बाबा भन्नुहुन्छ– जे बित्योThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli Nepali 21 January 2019

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×