Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli Nepali 23 November 2018

BK Murli Nepali  23 November 2018 23.11.2018  Morning Nepali Murli    Om Shanti       BapDada    Madhuban “ मीठे बच्चे – सावधान भएर पढाइमा पूरा ध्यान देऊ , यस्तो होइन मेरो त शिवबाबा सँग डाइरेक्ट सम्बन्ध छ , यो भन्नु पनि देह - अभिमान हो। ” प्रश्न:–  भारतवर्ष अविनाशी तीर्थ स्थान हो– कसरी? उत्तर:–  भारतवर्ष बाबाको जन्म-स्थान भएकोले अविनाशी खण्ड हो, यस अविनाशी खण्डमा सत्ययुग रThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli Nepali 23 November 2018

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×