Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli Nepali 22 November 2018

BK Murli Nepali  22 November 2018 22.11.2018   Morning Nepali Murli  Om Shanti       BapDada    Madhuban “ मीठे बच्चे – देही - अभिमानी बन्नुमा नै तिम्रो सुरक्षा छ , तिमी श्रीमत अनुसार रूहानी सेवामा लाग्यौ भने देह - अभिमान रूपी दुश्मनले आक्रमण गर्ने छैन। ” प्रश्न:–  विकर्महरूको बोझ शिरमा छ, त्यसको निशानी के हुन्छ? त्यसलाई हल्का गर्ने विधि सुनाऊ? उत्तर:–  जबसम्म विकर्महरूको बोझ छ,This post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli Nepali 22 November 2018

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×