Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 4 January 2018 Nepali

BK Murli 4 January 2018 Nepali २०७४ पौष २० बिहीबार ४-०१-२०१८ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– बाबा उस्तादले तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बन्ने सीप सिकाउनु भएको छ, तिमीले फेरि श्रीमत अनुसार अरूलाई पनि देवता बनाउने सेवा गर।”   प्रश्न: अहिले तिमी बच्चाहरूले कुनचाहिँ श्रेष्ठ कर्म गर्छौ, जसको रिवाज भक्तिमा पनि चल्दै आउँछ? उत्तर: तिमी अहिले श्रीमत अनुसार आफ्नो तन-मन-धनThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 4 January 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×