Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 3 January 2018 Nepali

BK Murli 3 January 2018 Nepali २०७४ पौष १९ बुधबार ३-०१-२०१८ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– बुद्धिको योग बाबा सँग लगाइ रह्यौ भने लामो यात्रालाई सहजै पार गर्न सक्छौ।”   प्रश्न: बाबामा कुर्बान जानको लागि कुन कुराको त्याग आवश्यक छ? उत्तर: देह-अभिमानको। देह-अभिमान आयो भने मर्योक, व्यभिचारी भयो। कुर्बान हुनमा बच्चाहरूको हृदय विदीर्ण हुन्छ। यदि कुर्बान भएका हौ भनेThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 3 January 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×