Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 17 November 2017 Nepali

BK Murli 17 November 2017 Nepali २०७४ मंसिर १ शुक्रबार १७-११-२०१७ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– विशाल बुद्धि बनेर पूरा विश्वलाई दु:खधामबाट सुखधाम, पतितबाट पावन बनाउने सेवा गर्नु छ। आफ्नो समय बचाउनु छ, व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन।”   प्रश्न: यस ज्ञान मार्गमा स्वस्थ को हो र अस्वस्थ को हो? उत्तर: स्वस्थ ऊ नै हो, जसले विचार सागर मन्थन गरेर जीवनमा रमणिकताको अनुभव गर्छThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 17 November 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×