Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Pojištění storna letenky

Nabízíme pojištění storna letenky do limitu storno poplatků 10.000 Kč za 400 Kč a do limitu 50.000 Kč za 850 Kč bez spoluúčasti. 

Nabídka pojištění Generali České pojišťovny se vztahuje pouze na klienty, kteří v souvislosti s cestou využili některou ze služeb CZECHKiwis.

Pojistné události

Pojištění se vztahuje na storno letenky z důvodu níže uvedených událostí:

 • úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného;
 • nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného;
 • nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného;
 • ztráty zaměstnání pojištěného;
 • vydaného nedoporučení ministerstva zahraničních věcí vycestovat do cílové země cesty pojištěného;
 • živelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň nebo záplava) v místě bydliště, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků v den odjezdu.

Výluky z pojištění jsou uvedeny v Oddílu G, Článku 3 na straně 13 odkazovaného dokumentu. Dále pojistnou událostí v pojištění storna cesty není storno cesty z důvodu varování před cestou Nebo doporučení necestovat do cílové destinace vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií.

Před uzavřením pojištění byste měli vědět

Před sjednáním jakéhokoliv pojištění doporučujeme důkladné přečtení pojistných podmínek. V níže uvedeném přehledu jsme shrnuli několik informací, které byste měli vědět. Nenahrazuje to však plné seznámení s pojistnými podmínkami.

 • Pojištění storna je možné sjednat a zaplatit nejpozději následující den po zaplacení letenky.
 • Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného.

Pojistné podmínky

 • Generali Česká pojišťovna: Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
 • Generali Česká pojišťovna, Smluvní ujednání Turista

Proč sjednat pojištění prostřednictvím CZECHKiwis.cz

 • Na rozdíl od dalších serverů, které nabízejí cestovní pojištění, to u nás prodejem pojištěním nekončí. Jsme připraveni poskytnout vám radu, která s uzavřeným pojištěním souvisí, ať už máte specifický dotaz nebo řešíte pojistnou událost. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

The post Pojištění storna letenky appeared first on CZECHKiwis.cz.This post first appeared on CZECHKiwis.cz, please read the originial post: here

Share the post

Pojištění storna letenky

×

Subscribe to Czechkiwis.cz

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×