Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

GÜNEŞ ENERJİSİ ---- BİTİRME PROJESİ

Yazar: ibo07
Konu: GÜNEŞ ENERJİSİ ---- BİTİRME PROJESİ
Tarih: 29/4/2016, 15:41 (GMT 3)

güneş enerjisi hakkında detaylı BİTİRME PROJESİ.

 !  .


İÇİNDEKİLER
Sayfa No
ÖNSÖZ. II
ĠÇĠNDEKĠLER.III
ÖZET. V
1. GĠRĠġ. 1
2. YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ. 3
2.1. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir?. 3
2.2. Nasıl GeliĢmiĢtir? . 3
2.3. Neden Kullanılır? . 4
3. GÜNEġ ENERJĠSĠ. 7
3.1. GüneĢ Nedir? . 7
3.2. GüneĢ Enerjisinin Tarihçesi. 8
3.3. GüneĢ Enerjisi Nedir?. 9
3.4. GüneĢ IĢınımı. 10
3.5. GüneĢ‟ten elde edilebilecek enerji. 14
3.6. GüneĢ enerjisi teknolojileri. 16
3.7. Isıl GüneĢ Enerjisi . 19
3.7.1. GüneĢ Kollektörü veya GüneĢ Paneli. 22
3.7.1.1. GüneĢ Kollektörlerinin veya GüneĢ Panellerinin Tasarımı. 26
3.7.2. Isıl GüneĢ Enerjisi Uygulamaları . 30
3.7.2.1. GüneĢ Kollektörlerinin Sıcak Kullanma Suyu Üretimi Amacıyla
Kullanılması . 30
3.7.2.2. GüneĢ Kollektörlerinin Yüzme Havuzlarının Isıtılması Amacıyla
Kullanılması . 34
3.7.2.3. GüneĢ Kolektörlerinin Hem Isıtma Hem de Soğutma Amacına Yönelik
Olarak Kullanılması. 39
3.7.2.4. GüneĢ Kollektörlü Isıtma Sistemlerinin Geleceğine Yönelik Umutlar. 41
3.7.2. GüneĢ IĢınlarından Elektrik Elde Etme . 42
3.7.3.1. GüneĢ Pilleri ( Fotovoltaik Piller ) . 44
3.7.3.1.1. GüneĢ Pillerinin Yapısı ve ÇalıĢması . 47
3.7.3.1.2. GüneĢ Pili Türleri . 49
3.7.3.1.2.1. Kristal Silisyum GüneĢ Pilleri. 49
3.7.3.1.2.2. Monokristal Silisyum GüneĢ Pilleri . 49
3.7.3.1.2.3. Semisristal (Yarı kristal) Silisyum GüneĢ Pilleri . 50
3.7.3.1.2.4. Ribbon Silisyum GüneĢ Pilleri . 50
3.7.3.1.2.5. Polikristal Silisyum GüneĢ Pilleri. 50
3.7.3.1.2.6. Ġnce Film GüneĢ Piller. 50
3.7.3.1.2.7. Amorf Silisyum GüneĢ Pilleri . 51
3.7.3.1.2.8. Diğer Yapılar. 51
3.7.3.1.3. GüneĢ Pili ÇeĢitleri. 51
3.7.3.1.3.1. Selenyum GüneĢ Pili . 51
3.7.3.1.3.2. Silisyum GüneĢ Pili . 52
3.7.3.1.4. Son Yıllarda Üzerinde ÇalıĢılan GüneĢ Pilleri. 53
3.7.3.1.5. GüneĢ Pili Sistemleri . 53
IV
3.7.3.2. GüneĢ Pili Uygulamaları . 57
3.7.3.3. Basit Bir GüneĢ Pil Yapımı . 60
3.7.4. GüneĢ Enerjisinin Kullanım Yerleri. 64
4. TÜRKĠYE‟DE GÜNEġ ENERJĠSĠ. 68
4.1. Türkiye‟de GüneĢ Enerjisinin GeçmiĢi . 68
4.2. Türkiye‟de GüneĢ Enerjisi Potansiyeli. 69
4.3. Türkiye‟deki GüneĢ Evleri . 73
4.3.1. Marmaris MTA GüneĢ Enerjisi Laboratuarı . 73
4.3.2. Marmaris MTA Kimya Laboratuarı . 73
4.3.3. Çukurova Üniversitesi GüneĢ Evi . 73
4.3.4. Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü . 74
4.3.5. Ankara Belediyesi GüneĢ Evi. 74
4.3.6. Orta Doğu Teknik Üniversitesi GüneĢ Evi. 75
4.3.7. TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Misafirhanesi. 76
4.3.8. Erciye Üniversitesi GüneĢ Evi. 76
5. SONUÇ. 78
6. KAYNAKÇA . 79This post first appeared on Mhendislerin Mekan, please read the originial post: here

Share the post

GÜNEŞ ENERJİSİ ---- BİTİRME PROJESİ

×

Subscribe to Mhendislerin Mekan

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×