Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia w Niemczech


UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w skrócie „OC” lub w języku niemieckim (Haftpflichtversicherung) – jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Na mocy umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych szkód osobom trzecim.
Haftpflichtversicherung jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co powoduje, że wielu przedsiębiorców rezygnuje z jego otwarcia, na rzecz iluzorycznych oszczędności. Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu działalności gospodarczej.
W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia konieczność wypłaty odszkodowania, może doprowadzić do bankructwa firmy. Załóżmy, że istnieje firma wykonująca usługi remontowo – budowlane.
Branża budowlana to grupa szczególnego ryzyka, ponieważ na każdym kroku możemy wyrządzić szkodę inwestorowi. W firmie budowlanej mamy często do czynienia z pracami rozbiurkowymi, z przedmiotami ciężkimi, które przykładowo upadając na podłogę, mogą potłuc drogą granitową posadzkę. W takim przypadku, jako osoby odpowiedzialne za szkodę jesteśmy zobowiązani szkodę usunąć, naprawić bądź zadośćuczynić pewną kwotą finansową. Zdarza się tak, że naprawienie szkody, może być bardzo kosztowne i poważnie uszczupli firmowy budżet. W powyższej sytuacji takich strat, pozwala uniknąć Haftpflichtversicherung.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnośc cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia. Podsumowując, co jakiś czas w życiu zarówno prywatnym jak i firmowym, zdarzają się sytuację, których nie potrafimy przewidzieć. Haftpflichtversicherung, gwarantuje spokojny rozwój firmy gdyż w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim to zakład ubezpieczeniowy pokryje koszty ich naprawy.

 Kontakt

 Agnieszka Adamczuk

  +4915226254230 
[email protected]


This post first appeared on Ubezpieczenia W Niemczech, please read the originial post: here

Share the post

Ubezpieczenie OC

×

Subscribe to Ubezpieczenia W Niemczech

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×