Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Romania se depopuleaza.In curand vom avea sub 15 milioane de locuitori

Tags: atilderegn

O sută de mii de români mai puţin pe an 

110.700 de persoane! Asta înseamnă un oraş ceva mai mare decât Râmnicu Vâlcea şi cu puţin mai mic decât Baia Mare. Ima­gi­naţi-vi-l, acum, ras de pe faţa pământului. Nu e cazul să mergeţi cu ima­ginaţia prea departe şi să vă gândiţi, Doamne fereşte!, la cine ştie ce dezastru. Nu, de­zas­trul e mult mai puţin vi­zi­bil, dar mult mai insidios decât vi-l puteţi imagina! 110.700 de persoane: cu atât a scăzut popu­laţia României în cursul anului 2015. Sunt cifre reci, ca orice cifre, prezentate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).

 La 1 ianuarie 2016, populaţia rezidentă în Ro­mâ­nia număra 19,76 milioane persoane, ara­tă statisticile oficiale. Comparativ cu în­ceputul anului trecut, numărul de rezidenţi a scăzut cu 110.700 persoane, în condiţiile în care numărul de locuitori s-a redus, în 2015, cu 75.655, doar din cauza declinului demo­gra­fic, adică a diferenţei dintre nu­mă­rul de de­ce­se şi numărul de naşteri. În Uni­unea Eu­ro­peană, raportat pe populaţie, cele mai mari rate ale declinului demografic s-au înre­gis­trat, anul trecut, în Bulgaria, Croaţia, Un­ga­ria şi România.

 Experţii se aşteaptă la o adân­cire a declinului demografic al Ro­mâ­niei în deceniile următoare: în ritmul ac­tual, vom ajunge sub 15 milioane de lo­cui­tori în 2050, arată un raport al Organizaţiei Na­ţiunilor Unite. În trei luni, începe cam­pania electorală. România e deja în plin răz­boi politic al fiecăruia cu toată lumea. Dar cel mai greu război pe care-l duce România e acesta, în care pierde 100.000 de oameni pe an. Ce soluţii au pentru această gravă proble­mă atoateştiutorii care apar seară de seară pe la televiziunile de ştiri?O ţară de emigranţi

Pe lângă declinul demografic, un alt fac­tor important al scăderii populaţiei rămâne emigraţia, arată cifrele INS. "România con­tinuă să fie o ţară de emigrare. Soldul mi­gra­­ţiei internaţionale în anul 2015 a fost ne­gativ, numărul emigranţilor depăşind nu­mărul imigranţilor, cu aproape 58.000 per­soane", notează comunicatul INS. Pe par­cur­sul anului trecut, în România şi-au mutat reşedinţa 129.534 de rezidenţi din alte state, consideraţi imigranţi în România, în timp ce 187.466 de persoane şi-au mutat reşe­din­ţa în alte state. 

Statisticile nu dau detalii le­gate de cetăţenia imigranţilor sau emigran­ţilor. Dar, într-un moment în care discursul public s-a radicalizat tot mai mult, în ultima vreme, îm­potriva primirii de imigranţi, e semnificativ faptul că România continuă să exporte a­proa­pe 200.000 de oameni în 2015. Ce ne fa­cem dacă, mânaţi de fanatis­mul naţionalist şi izolaţionist, marile puteri UE, unde radi­ca­lii stau tot mai bine în sondaje, ne vor forţa mi­lioanele de români plecaţi dincolo să se în­toarcă acasă? La ce se vor întoarce? Ce (ne) facem cu ei? 

E lăudabilă intenţia gu­ver­nu­lui Cioloş de a susţine, din fonduri UE, cu până la 50.000 de euro, pe românii care revin în ţară şi vor să îşi deschidă o afacere. Dar fon­dul e de 30 de milioane de euro, cu asta ajuţi maximum 2.000 de familii, când ţie îţi pleacă zeci de mii de familii pe an! Iată încă o problemă, pe care nu o vom găsi pe agenda partidelor şi a partiduţelor care se agită deja în vederea alegerilor. E mai uşor să vii cu popu­lisme decât cu soluţii. Iar asta e valabil nu doar în România, ci în lumea întreagă, de la Statele Unite, aflate şi ele în prag de pre­zi­denţiale, până în Europa. În loc să ne re­zol­­văm adevăratele războaie interne, care ne decimează mai ceva ca molimele, ne găsim, me­reu, duşmani în altă parte.

Sursa
This post first appeared on Romania Misterioasa, please read the originial post: here

Share the post

Romania se depopuleaza.In curand vom avea sub 15 milioane de locuitori

×

Subscribe to Romania Misterioasa

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×