Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-20

Από την ΔΑΟΚ Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται η αρ.13849/14-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-20 του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) και η αρ.553452(2171)/28-12-2017 περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Στόχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι: 1.1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 1.2. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης το οποίο κατανέμεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 59.529.745 ευρώ ( 55.603.419 ευρώ για τη Δράση 4.1.1 και 3.926.326 ευρώ για τη δράση 4.1.3). Α. Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και εν συνεχεία, ως φυσικό φάκελο, στη ΔΑΟΑ ΜΕΘ ή ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018. Β. Επιλεξιμότητα Δικαιούχων 1. Τα φυσικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017, να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι (πλην εξαιρέσεων), να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης και επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1. 2. Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα, να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2028, να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. 3. Τα συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος, να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, να εμφανίζουν (τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής) κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα, να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Γ. Επιλέξιμες Δαπάνες 1. Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» είναι: η ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών, η αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου και οι γενικές δαπάνες. 2. Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» είναι: οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, η περίφραξη και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας, οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, η περίφραξη και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας και οι γενικές δαπάνες. Δ. Οικονομική στήριξη 1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι: για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη δράση 4.1.1 τα 500.000 ευρώ και για τη δράση 4.1.3 τα 200.000 ευρώ και για τα συλλογικά σχήματα για τη δράση 4.1.1 τα 1.000.000 ευρώ και για τη δράση 4.1.3 τα 500.000 ευρώ. 2. Η ένταση ενίσχυσης για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ανέρχεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έως 60% ( έως 85% στη νήσο Αμμουλιανή) του αιτούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων. Ε. Θεσμικό Πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου, είναι η υπ. αριθμ. 13158/28-11-2017 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4302 Β΄), όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά και η υπ. αριθ. 13849/14-12-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-20 του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν). Το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο www.ependyseis.gr. Εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από τους δικτυακούς τόπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ. (http://agrotika.pkm.gov.gr), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr.) και από τις Δ.Α.Ο.Α. Μ.Ε.Θ. και Δ.Α.Ο.Κ. στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2381351386 [email protected] ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381350780 2381026594 [email protected] ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2384350211 2384350213 2384021226 [email protected] ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 2381351802 2381082887 [email protected] ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 2382350808 2382021544 [email protected] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΣΚΥΔΡΑΣ "Η ΕΝΩΣΗ" 2381023466 2381028680 [email protected], [email protected] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΟΠΕΓΑ 2381031465 2381031466 [email protected] ΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2381041060 2381041061 [email protected] ΑΕΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΕΛΛΑ 2381061415 2381061498 [email protected] ΑΣ Σ.Ε.Π.Ο ΔΑΦΝΗΣ 2381061610 2381061610 [email protected] ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΣΕΝΙ 2381071575 2381071558 [email protected] ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ "Η ΑΘΗΝΑ" 2381082204 2381082204 [email protected] ΑΣ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" 2381089575 2381082725 [email protected] Α.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ "Η ΝΕΑ ΜΕΛΙΣΣΑ" 2381089660 2381088806 [email protected] ΑΣ ΑΝΥΔΡΟΥ 2381097090 2381097090 [email protected] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΔΑΛΟΥ 2381097581 2381097580 [email protected] Α.Σ ΜΑΝΔΑΛΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" 2381097586 2381097587 [email protected] ΑΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 2382041171 2382043029 [email protected] ΑΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ "Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" 2382041909 2382041909 [email protected] ΑΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ "Η ΝΕΑ ΡΙΖΑ" 2382042289 [email protected] Α.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ''ΕΛΠΙΔΑ'' 2382051027 2382051027 [email protected] ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 2382051145 2382051145 [email protected] Α.Σ Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 2382052393 2382500933 [email protected] Α.Κ.Π.Σ "ΟΠΕΥΣ" ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2382071366 2382071383 [email protected] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 2382099217 2382099217 [email protected] ΑΣ ΑΓΡΟΣΑ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 2382099399 2382099399 [email protected] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" 2382504428 [email protected] ΑΦΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ "Η ΕΝΩΣΗ" 2384021380 2384023332 [email protected] ΑΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 2384022644 2384024864 [email protected] Α.Σ. ΓΕΚΟΣΑ 2384022650 2384023065 [email protected], [email protected] ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 2384051008 [email protected] ΑΣ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 2384094061 2384094061 [email protected] Α.Σ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ "ΗΛΙΟΣ" 6932306111 [email protected] ΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 6971548788 [email protected] ΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 6972802600 [email protected] ΑΣ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 6973958880 [email protected] ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 6974547922 [email protected] ΑΣ ΠΕΤΡΙΑΣ "Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 6977392803 [email protected] ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥ/ΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 6979006363 [email protected] ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΦΡΟΥΤ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΗΛΙΑΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" 6980449765 [email protected] ΑΣ ΠΕΤΡΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 6995885699 [email protected] ΓΕΣΠΟΒ 23810 89315, 89884 FAX 23810 89411 [email protected] ΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ "Ο ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ" 2381071954, 6942836884 2381071954 [email protected] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ "ΦΑΡΜΑ" 2381081639, 6979974789 2381081639 [email protected] Ο.Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ζ.&ΣΙΑ Ο.Ε." ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΗΛΙΟΣ" 23820 41080 23820 41080 [email protected] ΚΑΣΟ "ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΡΟΥ" 23820 99609 23820 99579 [email protected] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 2382043190, 41428 2381041428 [email protected] ΑΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" 238205176, 6931331288 2382051767 [email protected] ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΠΩΡΟΚ/ΚΩΝ ΑΞΟΥ-Σ.Ε.Π.Ο 238205247, 6976672623 asoti[email protected] Α.Σ. ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ "ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 2382100315, 6970056228 2382100315 [email protected] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΑΣ 2384094440, 6977601701 2384094440 [email protected] Α.Σ «ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΪΚΟΝ» ΤΗΛ 2384073237, ΦΑΞ 2384073237, 73301 [email protected] Α.Σ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΤΗΛ. 2381034225, FAX 23810 34209 [email protected] Α.Β.Σ. ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΗΛ. 2381089660 FAX 23810 88806 [email protected] ΚΟΠΑ ΒΟΡΑΣ ΤΗΛ. 23840 22092, 22650, FAX 23840 23065 [email protected] Α.Σ.Π.Ο. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ-Ο.Π.-ΕΓΑ 2381022367 2381020073 2381020494 2381020073 [email protected] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 2381099135, 6974365364 Τσίτσης Δημήτριος 2381099428 [email protected] ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ (πρώην Ε.Γ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 23820 22203 23820 28344 [email protected];[email protected] O.Π. ΑΓΡ.ΣΥΝ.ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΒΙΟΑΓΡΟΣ 23820 81660 23820 63827 [email protected];[email protected];[email protected]


This post first appeared on ΣΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝ, please read the originial post: here

Share the post

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-20

×

Subscribe to ΣΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝ

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×