Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

jak napisać pozew o rozwód - wniosek rozwodowy wzór - bezpłatnie pdfCo powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód, nazywany też wnioskiem rozwodowym, to pismo procesowe ściśle sformalizowe przez przepisy prawa. Ale do rzeczy.

Strony postępowania

Na wstępie w pozwie musisz oznaczyć strony postępowania. W tym miejscu podajesz dane powoda, tj. imię, nazwisko, adres i numer pesel, dane pozwanego tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Właściwość sądu

Pozew kierujesz do sądu okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania. Jeśli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Następnie określasz tytuł pisma – pozew o rozwód.

Pozew skała się zasadniczo z dwóch części, tj.: żądanie Pozwu i uzasadnienia.

Żądanie pozwu

W petitum definiujesz swoje roszczenia, czyli podajesz o co wnosisz. Możesz żądać np.:

  • rozwiązania małżeństwa przez rozwód – z wyłącznej winy pozwanego/powódki, ewentualnie z winy obu stron, ewentualnie bez orzekania o winie,
  • uregulowania sposobu korzystania z mieszkania – nie orzekanie o mieszkaniu stron lub orzeczenie eksmisji pozwanego.

Małoletnie dzieci stron

Jeśli posiadasz małoletnie dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego, to w petitum muszą być określone żądania, które dotyczą ich praw, np: powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenia alimentów, uregulowania kontaktów.

W żądaniu pozwu możesz podać dodatkowe wnioski, przykładowo o:

  • zwolnienie od kosztów sądowych,
  • wydanie postanowienia zabezpieczającego,
  • zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania,
  • to, by sąd zwrócił się do określonej instytucji o nadesłanie dokumentacji, którą wnioskujesz w uzasadnieniu – np. akta sprawy o alimenty, która jest w toku.

Uzasadnienie pozwu

W uzasadnieniu wyjaśniasz dlaczego składasz pozew rozwodowy i wskazujesz wnioski dowodowe, które mają na celu wykazanie zasadności Twoich twierdzeń.

Jak napisać uzasadnienie?

W uzasadnieniu wskazujesz kiedy został zwarty związek małżeński, dlaczego i kiedy doszło do jego rozkładu. Zbyt krótki okres trwania związku może skutkować oddaleniem powództwa w sprawie.

Wnosząc o ustalenie winy drugiej strony powinieneś wskazać przyczyny zawinienia, np. nadużywanie alkoholu, zdrada, zawnioskować dowody na te okoliczności.

Jeśli wnosisz o zasądzenie alimentów na dzieci uzasadnij ich wysokość potrzebami małoletnich i możliwościami majątkowymi pozwanego/nej.

W sprawie rozwodowej możesz wystąpić o ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, szczególnie wtedy, gdy jest to kwestia sporna między stronami. W tym zakresie można przedstawić zgodne porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów.

Obligatoryjnym punktem wyroku rozwodowego są kwestie dotyczące wspólnego mieszkania, o której orzeka sąd. Warto wskazać, iż można wnosić, aby sąd zaniechał orzekania o sposobie korzystania z mieszkania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy strony mieszkają osobno albo zgodnie ustaliły zasady i sposób korzystania z mieszkania. Należy dodać, iż sąd może również nakazać eksmisje jednego z małżonków w przypadku rażącego nagannego postępowania.

Załączniki do pozwu

Do pozwu należy dołączyć odpisy aktów stanu cywilnego – akt małżeństwa i akty urodzenia małoletnich dzieci. Pozew składasz w dwóch egzemplarzach z dowodem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600,00 złotych. Jeżeli nie posiadasz środków finansowych wystarczających na pokrycie opłaty sądowej możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych załączając do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Gdy w sprawie występuje pełnomocnik – adwokat lub radca prawny – do pozwu dołącza odpis udzielonego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Przed złożeniem pozwu skorzystaj z porady dobrego adwokata, który wyjaśni Ci wszelkie wątpliwości i pomoże podjąć właściwą decyzję w sprawie. Z racji tego, iż każda sytuacja jest indywidualna niniejszy artykuł jest tylko wskazówką i nie stanowi porady prawnej w zakresie sporządzania pozwu rozwodowego.

Opłata od pozwu o rozwód

Przed wniesieniem sprawy warto sprawdzić kancelarii adwokackiej ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego przez prawnika, który zrobi to w sposób profesjonalny. Ceny mogą się od siebie różnić, bowiem wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy, kierowanych przez powoda/powódkę żądań.

W odnośniku znajdziesz wzór pozwu o rozwód pdf  wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów i zabezpieczenie powództwa.


Inni czytali:

Rozwód z orzeczeniem o winie – przyczyny, skutki, koszt, przeszkody

Separacja – na czym polega, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie

Artykuł Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf pochodzi z serwisu Blog prawniczy - prawo, orzecznictwo, praktyka.This post first appeared on BLOG PRAWNICZY, please read the originial post: here

Share the post

Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

×

Subscribe to Blog Prawniczy

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×