Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – kliknij. , która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość Lub Poza Lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Jakie prawa określa ustawa?

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;

2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

3)zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Wygaśnięcie prawa odstąpienia

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.

Skutki prawne odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot kosztów

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat praw i obowiązków konsumentów skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzaniu spraw z udziałem konsumentów udzielą Ci stosownej pomocy prawnej.

Artykuł Prawa konsumenta pochodzi z serwisu BLOG PRAWNICZY.This post first appeared on BLOG PRAWNICZY, please read the originial post: here

Share the post

Prawa konsumenta

×

Subscribe to Blog Prawniczy

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×