Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

अबोल माझे शब्द ....

अबोल माझ्या शब्दांनाही आज पंख फुटलेत
आठवणीचा झोका घेऊन तुज भेटावयास निघालेत ....

अबोल माझ्या प्रितीलाही आज बहर आला
आठवणीत तुझ्या तो रम्य भूतकाळ बहरून आला....

तेव्हा अव्यक्त प्रेम माझे हृदयातच समाधिस्त झाले
कंठात आलेले शब्द ओठांवर थिजले...

बोल तुझ्या हृदयातील येऊ दे एकदा ओठावर
सप्तरंगी इंद्रधनु बहरू दे आज नभावर....

सुप्त माझ्या भावनांनी आज बंड पुकारले
तोडून सारे बंध मन तुज भेटावयास निघाले....

बेधुंद बरसू देत आज श्रावण सरी
भरून निघू दे आपल्यातील अव्यक्त दरी....

निराश जीवनाला या माझ्या अर्थ मिळू दे
एकदा मजला हृदयातील तुझ्या मर्म कळू दे....

आयुष्याच्या या संध्याकाळी भेट आपली एकदा व्हावी
नयनात तुझ्या हरखून चिरनिद्रा मज यावी....

- गणेशThis post first appeared on Maze Manogat, please read the originial post: here

Share the post

अबोल माझे शब्द ....

×

Subscribe to Maze Manogat

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×