Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13

>> Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế (Luật số 106/2016/QH13).
Đọc thêm »


This post first appeared on Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính, please read the originial post: here

Share the post

Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13

×

Subscribe to Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×