Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm từ ngày 09/11/2018

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm từ ngày 09/11/2018
Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
Đọc thêm »


This post first appeared on Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính, please read the originial post: here

Share the post

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm từ ngày 09/11/2018

×

Subscribe to Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×