Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Phiêu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sử dụng khi nào?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ kèm theo hàng hóa làm căn cứ lưu thông trên thị trường khi doanh nghiệp chưa, hoặc các trường hợp không phải xuất hóa đơn.

Phiêu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sử dụng khi nào?
Mẫu phiếu xuất khi kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu Mẫu số: 03XKNB  Phụ lục 5.4 Thông tư  39/2014/TT-BTC).
Đọc thêm »


This post first appeared on Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính, please read the originial post: here

Share the post

Phiêu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sử dụng khi nào?

×

Subscribe to Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×