Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Служители на РДПБЗН – Кюстендил извършиха проверки на 20 високи жилищни сгради

Служители на РДПБЗН – Кюстендил,  извършиха проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в 20 високи жилищни сгради/с височина от 28 м до 30 м/ в Кюстендилска област. Най–често срещаните нарушения са: наличните в обектите пожарни кранове не са оборудвани с шланг и струйник и на същите не е извършена поддръжка от търговци, получили разрешение по реда на ЗМВР; наличие на горими материали в евакуационните стълбища, етажните площадки и коридори; поставени материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в общите части на сградите, коридорите и в стълбищата, с което се създават предпоставки за затрудняване на безопасна евакуация; неизправност на системите за създаване на повишено налягане в стълбищата; наличие на заключени евакуационни врати;  неизправност на автомати за самозатваряне на вратите, отделящи стълбищните клетки от етажите; липса на врати, отделящи стълбищните клетки от етажите, както и наличие на евакуационни изходи, вратите на които се отварят в посока обратна на евакуацията.

Констатираните нарушения създават тревожност за фактическото състояние на сградите, с което не се гарантира безопасност на пребиваващите в сградата, както и за самата нея.

Всички високи сгради са в режим на етажна собственост, поради което за отстраняване на цитираните нарушения е необходимо предварително планиране от страна на управителния съвет (управителя) на етажната собственост в сградите за отстраняване на констатираните нарушения   на пожарните правила.

Съгласно ЗУЕС, РДПБЗН – Кюстендил, информира собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, че са длъжни да: не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, както и/или дейности, с които се изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата. подържат общите части на сградата и своя самостоятелен обект в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на чл.169, ал.1 от ЗУТ; не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата които нарушават тяхната цялост и архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките хора до Вас.

The post Служители на РДПБЗН – Кюстендил извършиха проверки на 20 високи жилищни сгради appeared first on Blagoevgrad.eu.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Служители на РДПБЗН – Кюстендил извършиха проверки на 20 високи жилищни сгради

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×