Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия и аварии проведе своето първо заседание

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов откри първо редовно заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия и аварии. В него участие взеха още инж. Емилия Тунева, заместник-кмет по строителство и сигурност, Любен Терзийски – главен специалист ОМП, представители на институции и фирми на територията на общината, които имат отношение към превенцията на бедствия.В рамките на среща обсъдени основните функции на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

Съветът е постоянно действащ орган към кмета на общината за подпомагане изпълнението на дейностите за превенция на рисковете при бедствия. Той се председателства и представлява от кмета на общината. В състава му влизат заместник-кметовете и главният архитект на общината, председателят на Общински съвет, кметовете и кметските наместници, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Задълженията на Съвета са да разработва и координира изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия; да разработва, разглежда и актуализира Общинския план за защита при бедствия; да прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвета за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината. Информацията за дейността на Съвета ще се публикува на електронната страница на общината.

The post Общински съвет за намаляване на риска от бедствия и аварии проведе своето първо заседание appeared first on Blagoevgrad.eu.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия и аварии проведе своето първо заседание

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×