Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

[5-3] การสร้างพรรคพวกขั้น Overlord

Tags: overlord
Overlord เป็นคลาสใหม่ที่มาแทนที่พวกอวตาร Season 5-3 อยู่ในขั้น R ที่สูงกว่าพวกขั้น U แบบอวตาร ซึ่ง Stat เริ่มต้นจะใกล้เคียงกับอวตารขั้น Arch อีกทั้งยังป้องกันผลจากสถานะผิดปกติบางชนิดจากขั้นที่ต่ำกว่าได้ เช่น ไม่สามารถผนึกและ Instant Kill พวก Overlord จากสกิลพวกอวตารได้

Share the post

[5-3] การสร้างพรรคพวกขั้น Overlord

×

Subscribe to Bf Thai เว็บไซต์รวมคลิป วีดีโอ จากเกมออนไลน์ คอนโซล มือถือ

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×