Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Προγράμματα συμβουλευτικής για Λέσβο, Χίο, Λήμνο, Σάμο, Ικαρία

Ετήσιο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής
Οργανωτής: ΚΕΚΑΠΕΛ 
Πληροφορίες και αιτήσεις
www.kekapel.gr

Διοικητική Υποστήριξη Προγράμματος 

Πρασσά Ελένη 

e-maile.prassa[email protected]gmail.com / socm[email protected]soc.aegean.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6940911716


Οι εγγραφές άρχισαν
Έναρξη μαθημάτων: Ιανουάριος 2016

Ενότητες Προγράμματος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Συμβουλευτική αποτελεί κλάδο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και οικονομικών σπουδών. Πολλές επιστήμες διεκδικούν την προέλευση αλλά και την εφαρμογή της.

Έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης σε άτομα,  ομάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, διλήμματα και δυσκολίες στη λήψη ορθών, σταθμισμένων και ώριμων αποφάσεων. Αναλυτικότερα, στέκεται αρωγός στη διαχείριση ατομικών και κοινωνικών κρίσεων, στην επίτευξη ομαλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων, στην κατανόηση των κινήτρων του εαυτού και φυσικά στην αναπλαισίωση του κοινωνικού,  εργασιακού και οικογενειακού περιβάλλοντος. Για τους παραπάνω σκοπούς, η συμβουλευτική  αξιοποιεί ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων θεωρητικών, ερευνητικών και βιβλιογραφικών  δεδομένων, που προέρχονται κυρίως από το χώρο της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Ψυχομετρίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η Συμβουλευτική εφαρμόζεται και ασκείται σε ένα ευρύ επαγγελματικό πεδίο

υποστηρικτικών και προνοιακών υπηρεσιών, στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες και ιδρύματα  ψυχικής υγείας, σε επιχειρήσεις οργανισμούς, αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Ως τομέας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με συνεχή εξέλιξη, διεύρυνση των οριζόντων  και των  πλαισίων αναφοράς της.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η δομή του προγράμματος είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει τον

καταρτιζόμενο στις βασικές θεωρητικές έννοιες της συμβουλευτικής, στα κυρίαρχα ιδεολογικά  ρεύματα και τις σύγχρονες τάσεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται η βήμα - βήμα πορεία της συμβουλευτικής διαδικασίας και η ανάπτυξη της σχέσης συμβούλου -συμβουλευόμενου.

Το πρόγραμμα διακρίνεται από την ισόρροπη παρουσίαση θεωρητικών κατευθύνσεων  και πρακτικών οδηγιών για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβούλου και από την  καλλιέργεια της προσωπικής ανάπτυξης.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε πρόσωπα που επιθυμούν:

 

- να εξοικειωθούν με το συναρπαστικό κόσμο της Συμβουλευτικής και να βελτιώσουν μέσω  αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις τους με τους άλλους.

 

-να γνωρίσουν τα σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής και να καταρτισθούν στις νέες εξελίξεις

 

-να συνδυάσουν τη θεωρητική ενδυνάμωση με την πρακτική εφαρμογή.

 

-να βελτιωθούν επαγγελματικά και προσωπικά

 

-να μάθουν με εύληπτο και αναλυτικό τρόπο πώς να φέρουν εις πέρας όλα τα στάδια των συμβουλευτικών συνεδριών

  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της Συμβουλευτικής, μπορούν, σύμφωνα με την περιγραφή των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, να εξασκήσουν το επάγγελμα του συμβούλου.

Ψυχολόγους και εργαζομένους στην ψυχική υγεία

Οικονομολόγους και συμβούλους επιχειρήσεων

Επαγγελματίες υγείας

Εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη συμβουλευτική στην τάξη

Φοιτητές

Οποιονδήποτε σκεπτόμενο πολίτη, που έχει επιλέξει το δύσβατο δρόμο της αυτογνωσίας

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Βιβλία συμβουλευτικής και Ψυχολογίας σε ηλεκτρονική μορφή

Τεράστιο πλήθος πρωτότυπων ηλεκτρονικών σημειώσεων και διαδικτυακού υλικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα κατάρτισης στη Συμβουλευτική είναι 12μηνο, συνολικής διάρκειας 410ωρών  και αποτελείται από τις ακόλουθες ΜΗΝΙΑΙΕΣ ενότητες:

Ενότητα 1η:  Εισαγωγή στη Συμβουλευτική -Βασικές τεχνικές και δεξιότητες του Συμβούλου 

 

 • Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύμβουλος.
 • Ο ρόλος του συμβούλου.
 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική.
 • Η θεραπευτική-συμβουλευτική σχέση.
 • Οι πρώτες συνεδρίες.
 • Εμπιστευτικότητα και δεοντολογία
 • Το συμβουλευτικό συμβόλαιο.
 • Τύποι πελατών.
 • Ανοχή στη διαφορετικότητα.
 • Αναπλαισίωση, περίληψη, εξωλεκτική επικοινωνία
 • Κοινωνικές τάξεις, μορφωτικό επίπεδο στερεότυπα, προκαταλήψεις και αντίσταση στη συμβουλευτική πράξη.
 • Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση.
 • Σύγχρονες συμβουλευτικές πρακτικές και μεθοδολογία.
 • Τρόποι αξιολόγησης.
 • Η διαδικτυακή συμβουλευτική και οι τεχνικές της.
 • Συνέντευξη και ερωτηματολόγια.
 • Η εμπειρία της προσωπικής ανάπτυξης

 

Ενότητα 2η:  Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι

 

 • Θεωρίες και ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
 • Γονεϊκός ρόλος και αυτοεκτίμηση 
 • Η εξάσκηση της διεκδικητικότητας- Αντιμετώπιση ντροπαλότητας
 • Εσωτερικές συγκρούσεις και τεχνικές για αλλαγή του εαυτού.
 • Οι σχέσεις μου με τους άλλους: Διαπροσωπικές, φιλικές, ερωτικές, επαγγελματικές σχέσεις, οι σχέσεις στο διαδίκτυο. Ο κοινωνικός εαυτός και τα προσωπεία κοινωνικοποίησης
 • Βιωματικές ασκήσεις
 • Διαχείριση συναισθημάτων
 • Οι παγίδες που εμποδίζουν την προσωπική ανάπτυξη: Μία εισαγωγή στη θεωρία των νευρώσεων.

 

Ενότητα 3η:  Επαγγελματική Συμβουλευτική 

 

 • Προσωπικότητα και επιλογή επαγγέλματος
 • Κλίμακες και τεστ Επαγγελματικής Επιλογής
 • Σχέση Οικογένειας και φύλου κατά την επιλογή επαγγέλματος
 • Έρευνες στον ελλαδικό χώρο σχετικά με την επαγγελματική επιλογή

 

 

Ενότητα 4η: Οικογενειακή Συμβουλευτική, συστημική θεραπεία, σχέσεις ζευγαριών και τεχνικές παρέμβασης 

 • Η εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας
 • Η δυναμική των ερωτικών σχέσεων σήμερα
 • Η θεωρία των συστημάτων
 • Οι τεχνικές παρέμβασης στη συστημική θεωρία: Αναπλαισίωση, ανατροφοδότηση, ενσυναίσθηση, η τεχνική της άδειας καρέκλας, οικογενειακό ιστορικό και φωτογραφίες κλπ
 • Σημασία λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
 • Έλεγχος συναισθήματος.
 • Εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Καθιέρωση περιόδων αλληλεγγύης και φροντίδας.
 • Οικογενειακός σχεδιασμός.
 • Το οικογενειακό δέντρο ή γενεόγραμμα.
  • Η πυρηνική οικογένεια
  • Η παιδοκεντρική οικογένεια
  • Η συντροφική οικογένεια σήμερα, και οι νέες ανάγκες που προκύπτουν
  • Το μοντέλο της πολυσυντροφικότητας
  • Σύγκρουση στην οικογένεια
  • Ψυχοπαθολογία των ερωτικών σχέσεων
  • Οικογενειακή θεραπεία για αμύητους. Ποιες τεχνικές μπορώ να εφαρμόσω στην καθημερινότητα

 

Ενότητα 5η:  Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων 

 • Κουλτούρα επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση προσωπικού
 • Επαγγελματική ικανοποίηση
 • Βασικές αρχές management και marketing
 • Η επιχείρηση ως ζωντανός οργανισμός: Σχέσεις με το περιβάλλον
 • Ο ρόλος του συμβούλου στην επιχείρηση
 •  

Ενότητα 6η:  Συμβουλευτική ανέργων

 • Συναισθηματική ενδυνάμωση ανέργων και αντιμετώπιση της αυτο-λύπησης και της ενοχής
 • Καλλιέργεια ψυχολογικών δεξιοτήτων για την είσοδο στην αγορά εργασίας
 • Διαχωρίζοντας την ευκαιρία από τη διακινδύνευση
 • Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στην εξεύρεση εργασίας
 • Επανένταξη ανέργων 45+ στην αγορά εργασίας
 • Συμβουλευτική ευάλωτων ομάδων
 • Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας σε περιόδους κρίσης

 

 

Ενότητα 7η: Ανακαλύπτοντας τον άνθρωπο μέσα από διάσημα πειράματα

 • Αντίληψη της πραγματικότητας: Πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και τι είναι τελικά πραγματικό;
 • Βιολογία ή Περιβάλλον: Ποια από τα πράγματα που μας επηρεάζουν είναι βιολογικά και ποια είναι κοινωνικά;
 • Η πραγματικότητα είναι μία κοινωνική και εγκεφαλική κατασκευή-Οι Βασικές Αισθήσεις. Μπορώ να τις εμπιστευτώ;
 • Πως λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος;
 • Πώς λειτουργεί η ανθρώπινη μνήμη; Διαταραχές μνήμης και τρόποι ενίσχυσης
 • Προσοχή και Αντίληψη: Πόσα πράγματα αντιλαμβανόμαστε και πόσα από αυτά συνειδητοποιούμε;
 • Ο εικονικός εαυτός-Το εύρος και το βάθος των κοινωνικών μας δικτύων καθορίζει ποιοι είμαστε

 

 

Ενότητα 8η: Διαταραχές Προσωπικότητας

 

 • Η παρανοειδής διαταραχή της προσωπικότητας (ανάλυση περίπτωσης)
 • Η σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας  (ανάλυση περίπτωσης)
 • Η σχιζότυπη διαταραχή της προσωπικότητας (ανάλυση περίπτωσης)
 • Η μεταιχμιακή διαταραχή της προσωπικότητας (ανάλυση περίπτωσης)
 • Η δραματική διαταραχή της προσωπικότητας (ανάλυση περίπτωσης)
 • Η αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (ανάλυση περίπτωσης)
 • Η ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότητας (ανάλυση περίπτωσης)
 • Η αποφευκτική διαταραχή της προσωπικότητας (ανάλυση περίπτωσης)
 • Η εξαρτησιακή διαταραχή της προσωπικότητας (ανάλυση περίπτωσης)
 • Η ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας (ανάλυση περίπτωσης)

 

 

Ενότητα 9η:  Ψυχολογία του Εγκλήματος και της παρέκκλισης 

-        Ο αθέατος διώκτης- Παραφύλαξη

-        -Ενδοοικογενειακή βία και βία σε ομόφυλα ζευγάρια

-        -Διαδικτυακή Εγκληματικότητα

-        -Κοινωνικές αναπαραστάσεις του εγκλήματος και του παραβάτη

-        Κοινωνιολογία του Εγκλήματος: Σύγχρονες θεωρίες ερμηνείας της εγκληματικής συμπεριφοράς

-        Σχιζοφρενείς και κατά συρροήν δολοφόνοι

-        Έγκλημα και Νόμος

 

Ενότητα 10η: Συναισθηματικές Διαταραχές-Κατάθλιψη-Νευρώσεις– Εμμονές- Κρίσεις Πανικού

Αιτιολογία-Συμπτωματολογία-Ανάλυση περιπτώσεων και Θεραπεία

Αντιμετωπίζοντας την ενοχή

Πένθος

 

Ενότητα 11η: Οι Βασικές Θεωρίες Προσωπικότητας και οι Σχολές Ψυχοθεραπείας

 

 • Τι είναι η ψυχοθεραπεία; Ποια η διαφορά της από τη συμβουλευτική;
 • Τι είναι οι μέθοδοι ψυχοθεραπείας που ακούμε συνήθως; (ψυχανάλυση, συστημική, υπαρξιακή, κλπ)
 • Τι διαφορές έχουν οι παραπάνω μέθοδοι μεταξύ τους;
 • Πότε πρέπει να πάω για θεραπεία;
 • Τι είναι φυσιολογικό και τι όχι;
 • Πώς να θέτω όρια
 • Γίνε ο σύμβουλος του εαυτού σου-Πρακτικές αρχές Συμβουλευτικής και Ψυχολογίας

 

Ενότητα 12η: Σχολική Συμβουλευτική 

 

Αντιμετωπίζοντας το δύσκολο μαθητή

Η διδασκαλία ως συμβουλευτική πράξη

Σύγχρονες θεωρίες παρέμβασης στη σχολική τάξη

Mentoring στην εκπαίδευση

Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών


http://rpc.technorati.com/rpc/ping


This post first appeared on Ελληνική Κοινωνική Έρευνα -, please read the originial post: here

Share the post

Προγράμματα συμβουλευτικής για Λέσβο, Χίο, Λήμνο, Σάμο, Ικαρία

×

Subscribe to Ελληνική Κοινωνική Έρευνα -

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×