Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

El perquè de les torres d’alta tensió

Per què transportar el corrent elèctric des de la central elèctrica als centres de consum mitjançant torres d'alta tensió, amb tensions de milers de volts, amb tots els riscos que això comporta?

El per què de les torres d’alta tensió

La potència elèctrica, és a dir, l'energia (o capacitat d'efectuar una determinada quantitat de treball) per unitat de temps, és el producte de la tensió V per la intensitat del corrent I.
Un cable que transporti un corrent amb una intensitat d'1A (ampere) a una tensió V de 100V (volts) està transportant una potència elèctrica d'1A x 100V = 100 W (watts) i un cable que transporti una intensitat de corrent de 100A a una tensió d'1V està transportant també una potència elèctrica de 100A x 1V = 100W. Quina de les opcions anteriors seria més avantatjosa per al transport d'aquests 100W de potència?

El per què de les torres d’alta tensió

La intensitat del corrent elèctric que circula pel cable produeix un escalfament del mateix i, per tant, una pèrdua d'energia en calor que no arriba des del centre de producció al centre de consum. Això fa que, per al transport de l'energia elèctrica es prefereixi utilitzar intensitats de corrent baixes i tensions elevades.

El per què de les torres d’alta tensió

Aquest és el motiu que als centres productors d'energia elèctrica, mitjançant transformadors, s'elevi la tensió a milers de volts per transportar-la a la ciutat, al polígon industrial o al centre de consum de què es tracti i, allí, un altre transformador reduirà la tensió a la que requereixin els aparells que l'han d'utilitzar, per exemple 230V.

El per què de les torres d’alta tensió

L’opció més econòmica per transportar l'energia elèctrica a alta tensió és l'aèria, mitjançant les torres d'alta tensió, tot i que cada cop hi ha més consciència dels riscos que representen aquestes torres, com el d'incendi quan passen pels boscos, i de la necessitat de substituir-les progressivament per cables en canalitzacions soterrades.

Font: Des de la Mediterrània


This post first appeared on Getting Smarter And Smarter..., please read the originial post: here

Share the post

El perquè de les torres d’alta tensió

×

Subscribe to Getting Smarter And Smarter...

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×