Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Diferències dels centres de dades

Prefabricats, en contenidor, autònoms, modulars, mòbils, portàtils, sobre estructura, desplaçables... Definir un centre de Dades modular prefabricat no és una tasca fàcil. Per això, es repassen les diferents tipologies que hi ha al mercat per ajudar a escollir la que millor s'adapti segons les necessitats.


Diferències dels centres de dades

A nivell tècnic, un centre de Dades Modular Prefabricat és aquell que ha estat produït amb, almenys, un conjunt de subsistemes. Tradicionalment, aquests s'instal·laven de forma separada a l'emplaçament i eren predissenyats, provats i integrats en fàbrica. A més, estaven muntats sobre una estructura o un envoltant. Però, són iguals tots els centres de dades modulars?


Diferències dels centres de dades

A grans trets, es poden definir els centres de dades modulars a través de tres grans característiques: els blocs funcionals, el factor de forma i la configuració.

A continuació s'analitzen els components a tenir en compte en la primera aquestes característiques: la seva funcionalitat. Més endavant, es repassaran les tipologies que es deriven de la forma i la configuració.


Diferències dels centres de dades

Els mòduls d'aquests centres de dades proporcionen, en ocasions, múltiples funcions (conegudes com micro centres de dades) però, sovint, es dediquen exclusivament a una funció: energia, refrigeració o espais d'IT. Què suposa cadascuna d'elles?

Energia: Un mòdul d'energia prefabricat. Dissenyat per proporcionar una gran quantitat d'energia al centre de dades. A més, pot alimentar un espai d'IT modular o tradicional dins d'un edifici.

Els subsistemes comuns que es trobem dins d'un mòdul d'energia són: quadres elèctrics o de distribució, ATS, SAI amb bateries, transformadors i panells. D'altra banda, el mòdul pot contenir sistemes de suport com il·luminació, seguretat i refrigeració per factors de forma d'armari. Normalment, els generadors de reserva s'ubiquen en un mòdul independent que pot integrar-se amb el mòdul d'energia.

Refrigeració: Als centres de dades actuals utilitzen arquitectures de refrigeració per donar suport a l'espai d'IT en funció dels requisits de cost, eficiència i fiabilitat. També és important que no es perdi de vista la importància de la ubicació física del centre de dades per aconseguir un enfocament òptim. 

La tradeoff Tool de Schneider Electric és una calculadora de nivell d'eficiència energètica de com economitzar el sistema de refrigeració que serà de gran utilitat per il·lustrar les compensacions d'energia de les diferents arquitectures.

Espais d'IT: Finalment, un espai d'IT prefabricat alberga els equips d'IT però també la infraestructura de suport per distribuir aire i energia a aquests sistemes. Al seu torn, ha d'oferir un entorn de treball adequat perquè el personal d'IT pugui gestionar l'equip. Habitualment, aquest tipus de mòduls incorporen els següents sistemes:

- Rack per als equips d'IT
- Unitats de distribució d'alimentació (PDU)
- PDU per a rack
- Sistema de distribució d'aire (CRAH, CRAC, conductes d'aire, segons l'arquitectura)
- Sistema d'humidificació i deshumidificació
- Infraestructura i gestió de cablejat
- Sistema de detecció i protecció contra incendis
- Il·luminació
- Sistemes de seguretat

Com s'ha vist, a més de comptar amb els sistemes predissenyats i integrats, disposar dels equips IT en un mòdul suposa un avantatge addicional. És una forma de contenció que separa els fluxos d'aire fred i calent, un component crític per a una distribució d'aire eficient i eficaç.


Diferències dels centres de dades

Per això, és important que es tingui en compte que, com més gran sigui la densitat d'IT per rack, més sensibles seran els mòduls d'espai d'IT a causa, de l'augment en la capacitat de cada mòdul.

Font: Schneider


This post first appeared on Getting Smarter And Smarter..., please read the originial post: here

Share the post

Diferències dels centres de dades

×

Subscribe to Getting Smarter And Smarter...

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×