Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Excel 2013 ile Gelen Yeni İşlevler

Excel 2013 Ile Gelen Yeni İşlevler

Ofis işlerinizde en büyük yardımcılardan biri olan Microsoft Excel, pek çok sorun için de işlevler barındırıyor. Özellikle Microsoft Excel 2013 ile gelen ve bilmediğiniz bazı işlevleri açıklıyoruz. 

İşlev adı Türü ve açıklaması
ACOT işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ark kotanjantını verir
ACOTH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
ARAP işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir Romen sayısını Arapça’ya (sayı olarak) dönüştürür
TABAN işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
BİNOM.DAĞ.ARALIK işlevi İstatistik:    Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
BİTVE işlevi Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı ‘Ve’ sonucunu verir
BİTSOLAKAYDIR işlevi Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
BİTVEYA işlevi Mühendislik:    2 sayının bit tabanlı VEYA sonucunu verir
BİTSAĞAKAYDIR işlevi Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
BİTÖZELVEYA işlevi Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı ‘ÖZELVEYA’ sonucunu verir
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
KOMBİNASYONA işlevi Matematik ve trigonometri:
Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
COT işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COTH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir açının kotanjantını verir
CSC işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir açının kosekantını verir
CSCH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik kosekantını verir
GÜNSAY işlevi Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki gün sayısını verir
ONDALIK işlevi Matematik ve trigonometri:    Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
URLKODLA işlevi Web:    URL ile kodlanmış bir dize verir
XMLFİLTRELE işlevi Web:    Belirtilen XPath’i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür
TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
FORMÜLMETNİ işlevi Arama ve başvuru:    Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir
GAMA işlevi İstatistik:    Gama işlevi değerini verir
GAUSS işlevi İstatistik:    Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
EĞERYOKSA işlevi Mantıksal:    İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
SANCOSH işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
SANCOT işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kotanjantını verir
SANCSC işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kosekantını verir
SANCSCH işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
SANSEC işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sekantını verir
SANSECH işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
SANSINH işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
SANTAN işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının tanjantını verir
EFORMÜLSE işlevi Bilgi:    Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir
ISOHAFTASAY işlevi Tarih ve saat:    Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir
BİRİMMATRİS işlevi Matematik ve trigonometri:    Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
SAYIDEĞERİ işlevi Metin:    Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
PSÜRE işlevi Finansal:    Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir
PERMÜTASYONA işlevi İstatistik:    Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
PHI işlevi İstatistik:    Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ işlevi Finansal:    Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
SEC işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir açının sekantını verir
SECH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik sekantını verir
SAYFA işlevi Bilgi:    Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir
SAYFALAR işlevi Bilgi:    Başvurudaki sayfa sayısını verir
ÇARPIKLIK.P işlevi İstatistik:    Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu
UNICODEKARAKTERİ işlevi Metin:    Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
UNICODE işlevi Metin:    Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
WEBHİZMETİ işlevi Web:    Bir web hizmetinden alınan verileri getirir.
ÖZELVEYA işlevi Mantıksal:    Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum VEYA değerini verir

Excel 2013 ile Gelen Yeni İşlevler yazısı ilk önce DersBilgisayar üzerinde ortaya çıktı.This post first appeared on Ders Bilgisayar - Bilgisayar Dersleri Yardımcısı, please read the originial post: here

Share the post

Excel 2013 ile Gelen Yeni İşlevler

×

Subscribe to Ders Bilgisayar - Bilgisayar Dersleri Yardımcısı

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×