Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Vizualizace senzorických dat v Microsoft Azure pomocí IoT Starter Kit

Pro získávání senzorických údajů a zapínání/vypínání relé jsme využili nový vývojářský nástroj IoT Starter Kit. Aplikaci lze snadno doplnit o další HW a SW rozšíření.

Protože potřebné programy a služby jsou pro něj již přichystány a veřejně dostupné, je vývoj bezdrátové IoT aplikace snadný a rychlý. Ke kitu jsou také dostupné tutoriály, které nás provedou všemi základními kroky.

UP board

Jako rozhraní mezi sítí Iqrf a webovými službami Microsoft Azure byla využita oblíbená vývojářská deska UP od firmy AAEON. Jedná se hardwarově velmi zajímavý výrobek vynikající kvalitou, odolností i vnitřním vybavením. Detaily najdete zde.

Gateway zajišťuje komunikaci se sítí IQRF, dokáže z ní díky scheduleru pravidelně vyčítat data a zasílá je MQTT kanálem do připraveného IoT Hubu v Microsoft Azure. Obsluhu MQTT kanálů, formátování JSON zpráv a veškerou komunikaci řídí IQRF Daemon, který je pro tento vývojový kit k dispozici.

Pro nastavení MQTT kanálu jsme nastavili v konfiguračním souboru MqttMessaging.json jméno IoT Hubu v Microsoft Azure a jméno naší GW, kterou jsme si zde přidali jako zařízení.

  {
   "Name": "MqttMessaging2",
   "Enabled": true,
   "Properties": {
    "BrokerAddr": "ssl://YOURIOTHUB.azure-devices.net:8883",
    "ClientId": "YOURDEVICE",
    "Persistence": 1,
    "Qos": 1,
    "TopicRequest": "devices/YOURDEVICE/messages/devicebound/#",
    "TopicResponse": "devices/YOURDEVICE/messages/events/",
    "User": "YOURIOTHUB.azure-devices.net/YOURDEVICE",
    "Password": "SharedAccessSignature sr=YOURIOTHUB.azure-devices.net%2Fdevices%2FYOURDEVICE&sig=aUV7SV1YUtFtO3NoXtPxtnqoI4YYH4xO9A8cAAwt8%2BQ%3D&se=1492996556",
    "EnabledSSL": true,
    "KeepAliveInterval": 20,
    "ConnectTimeout": 5,
    "MinReconnect": 1,
    "MaxReconnect": 64
   }
  }

V konfiguračním souboru Scheduler.json jsme nastavili parametry pro vyčítání senzorických hodnot. Parametry v proměnných pnum a pcmd vycházejí z připraveného Custom DPA Handleru, který je pro vyčítání senzorických hodnot nahrán v příslušném IQRF nodu.

{
 "Tasks": [
 ],

 "TasksJson": [
  {
   "time": "*/30 * * * * * *",
   "service": "BaseServiceForMQTT2",
   "message": {
    "ctype":"dpa",
    "type":"raw-hdp",
    "msgid":"1",
    "timeout":500,
    "nadr":"01",
    "pnum":"20",
    "pcmd":"31",
    "hwpid":"ffff",
    "req-data":"",
    "request":".",
    "request-ts":"",
    "confirmation":".",
    "confirmation-ts":"",
    "response":".",
    "response-ts":""
   }
  }
 ]
}

Detailnější informace o instalaci a konfiguraci služeb najdete zde.

Bezdrátová IQRF mesh síť

Platforma IQRF slouží pro bezdrátový přenos v ISM pásmu, směrování v síti zajišťuje IQMESH protokol, topologie je typu mesh, která vyniká spolehlivostí doručení zpráv.

V IoT Starter Kitu najdete senzorický kit pro sběr senzorických údajů ze senzorů (externí teploměr, světelný senzor pro měření úrovně osvětlení, potenciometr pro měření napětí) a relé pro zapínání/vypínání dalších zařízení.

Jsou připraveny specifické Custom DPA Handlery zajišťující snadnou komunikaci jak s relé, tak s jednotlivými senzory.

V souboru Custom-DPA-Handler-DDC-core.c najdeme okomentovaný zdrojový kód, kde po rychlé analýze zjistíme, jaké periferie a jaké příkazy použít pro komunikaci se senzorickým nebo relé kitem.

----------- DDC-SE-01
Request: PNUM = 0x20, PCMD = 0x31
Response:
 PData[0]=Temperature at [C]
 PData[1]=Photoresistor value 0x00-0xFF
 PData[2]=Potentiometer value 0x00-0xFF
 returns ERROR_FAIL when error reading temperature

FRC=0xC0, returns temperature at C, 127 for 0 C, 0x80 for error reading temperature
FRC=0xC1, returns photoresistor value, returns 1 instead of 0
FRC=0xC2, returns potentiometer value, returns 1 instead of 0

----------- DDC-RE-01
Request: PNUM = 0x20, PCMD = 0x32
 PData[0]=Relay1Ctrl
 PData[1]=Relay2Ctrl

Response:
 PData[0]=Relay1State
 PData[1]=Relay2State

RelayCtrl: 0=Switch the Relay off, 1=Switch the Relay on, Other=Do not control the Relay
RelayState: 0=Relay was off, 1=Relay was on

Popis protokolu DPA, který celou bezdrátovou komunikaci zjednodušuje, najdete zde.

Videotutoriály IQRF

 • Výstavba sítě IQRF nad IQRF OS 4.0
 • Custom DPA Handlery Pro Iot Starter Kit
 • Makra pro IoT Starter Kit

Microsoft Azure

Pro zasílání získaných hodnot z jednotlivých senzorů ze sítě IQRF do IoT Hubu v MS Azure je využíván protokol MQTT. Zde jsou data vhodnými dotazy zpracována a zasílána na výstup. Pro ukázku bylo zpracováno video, jak lze data přehlednou formou zobrazit v Power BI.

Pro získání jednotlivých senzorických hodnot z příchozího řetězce jsme vytvořili javascriptovou funkci a SQL dotaz.

JavaScript

// Convert Hex value to integer.
function main(hexValue) {
  return parseInt(hexValue, 16);
}

T-SQL 

SELECT
  *
   ,UDF.hex2Int(Substring (response,25,2)) AS Temperature
   ,UDF.hex2Int(Substring (response,28,2)) AS Light
   ,UDF.hex2Int(Substring (response,31,2)) AS Potentiometer
INTO
  DataOUT
FROM
  DataIN

Microsoft Azure nabízí i další pokročilé nástroje, kterými lze vytvořit například kompletní aplikaci pro ovládání senzorické sítě či předvídat budoucí stavy ve sledovaných objektech.

Workshop

K IoT Starter Kitu proběhne rozsáhlý workshop na  IQRF Summitu 2017 v Praze 7. až 8. června. Účastníci summitu mohou pro případný nákup tohoto produktu a dalších rozšíření uplatnit výraznou slevu.

IQRF Alliance, 777 775 735, [email protected], www.iqrfalliance.org

Share the post

Vizualizace senzorických dat v Microsoft Azure pomocí IoT Starter Kit

×

Subscribe to Msdn Blogs | Get The Latest Information, Insights, Announcements, And News From Microsoft Experts And Developers In The Msdn Blogs.

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×