Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Hackfest- kode med oss og få nøyaktig den hjelpen du trenger til dine aktuelle prosjekter

Torsdag og fredag arrangerte vi hackfest ledet av Einar Ingebrigtsen, Anders Gill og Jessica Perez. Vi hadde en god deltaker-mix, fra både større selskaper og fra mindre startups, totalt 13 deltakere fra hele 9 selskaper. Formålet med en hackfest er at Deltakerne kan bygge videre på egne prosjekter og kan sammen med våre eksperter få hjelp til å løse opp eventuelle flaskehalser som hindrer fremgang i prosjekter. Ved å arrangere hackfest ønsker vi å hjelpe våre partnere å vokse videre ved at de blir bedre kjent med hvilke muligheter som finnes ved å bygge i Azure. Kunnskapen våre eksperter formidler her er basert på spørsmål fra deltakerne og utfordringer de har møtt på underveis i sine prosjekter.
hackfest4

Sammenlignet med workshops vi arrangerer som er mer generiske, er hackfestene ikke lagt opp etter en spesifikk agenda med presentasjoner. Disse to dagene er til for å gi deltakerne individuell hjelp med fremdrift på egne prosjekter. Spørsmål og kunnskapsdeling blir til undervis, skreddersydd etter deltakernes behov. I løpet av disse to dagene hjelper vi deltakerne blant annet med forslag til arkitektur rettet mot den enkeltes formål, revisjon av hvordan deltakerne gjør ting i dag, samt mer kodehjelp og kodeforslag. Vi gir gjerne råd og best practices knyttet til arkitekturen, slik at partnerne raskere kan nå målet de jobber mot etter å ha brukt to dager hos oss.

hackfest5

Azure som plattform er svært omfattende, og ikke alle brukere har full forståelse over hvordan bruke alt plattformen inneholder og til hvilke behov. Hackfestene handler derfor først og fremst om forståelsen, forankring av kunnskapen og om å opparbeide seg riktig tankegang for å tenke i riktige baner om hva som skal til for å nå sine mål. Våre eksperter fungerer som rådgivere i løpet av disse to dagene med programmering. Noen av deltakerne hadde større prosjekter de jobbet på, mens andre hadde mindre elementer de ønsket å løse. Har man ikke noe konkret å jobbe på er det mulighet for å starte på et nytt prosjekt for å utforske ny teknologi og alle mulighetene som finnes på Azure plattformen.  Målet med å delta på en hackfest er ikke å få gjort mest mulig, men å forsikre seg om at det man gjør er riktig, i tillegg til å få en dypere forståelse.

hackfest2

Deltakerne satte pris på den interaktive dialogen de fikk med Microsoft, og at de fikk jobbet med det som er relevant for dem i dag. At de fikk tilrettelagt hjelp fra Microsoft sine eksperter som daglig jobber med dette og som har en enorm lidenskap for koder og programmering, på områder der behovet for hjelp er størst, gjorde at flere ønsker å delta på flere hackfester. Også inspirasjonen deltakerne fikk av å jobbe på et nytt sted sammen med likesinnede fra andre selskaper som de kunne dele erfaringer med ble høyt verdsatt av deltakerne.

Microsoft arrangerer flere hackfester, følg med på arrangementssiden vår for å melde deg på den neste. Vi gleder oss allerede!

Share the post

Hackfest- kode med oss og få nøyaktig den hjelpen du trenger til dine aktuelle prosjekter

×

Subscribe to Msdn Blogs | Get The Latest Information, Insights, Announcements, And News From Microsoft Experts And Developers In The Msdn Blogs.

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×