Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Application Insights: Data for ‘xxx’ is at its daily cap

Pokud najdete v emailu zprávu “Data for ‘xxx’ is at its daily cap”, znamená to, že Application Insights už nehodlají uchovávat další Telemetrie v rámci zvoleného cenového plánu. V tuto chvíli existuje více obecných možností, jak se problému postavit (kromě toho, že prostě zaplatíme za vyšší cenový plán). V tomto článku budu popisovat řešení tohoto problému nad jednou z aplikací, které jsou provozovány v produkčním režimu.

V první řadě nechceme zcela ztratit přehled o tom, co se v aplikaci děje. Než se začneme vrtat v kódu, zachráníme situaci bez nutnosti zásahu do aplikačního kódu.

02-ai-overview

Nastavení ingestion samplingu

Pokud mi zpráva přišla poprvé, nejrychlejší možností jak situaci dočasně uhasit je aktivovat Ingestion sampling přímo v portálu Azure. Tímto způsobem se zahodí některé “zbytečné” / redundantní telemetrie bez zkreslení metrik a agregací. Úroveň samplingu lze nastavit na základě počtu requestů proti webové aplikaci a času, kdy se překročil limit.

Mně přišla zpráva v 17 hodin, něco málo po špičce. Špičku si přitom odvozuji na základě metrik ve vybrané Azure WebApp (Pozor: Azure WebApp != App Service plan). Upozorňuji na rozdíl časů v dané lokalitě vs. ČR.

01-traffic

V Application Insights jdu přes sekci Features + Pricing na Data volume Management až do Data sampling. Volím sampling na 50%, podle počtu requestů to musí bohatě stačit. Doplňme, že podobný typ samplingu by šel nastavit i na úrovni aplikačního kódu. Rozdíl by byl v tom, že zatímco pro ingestion sampling se telemetrie přenesou po síti a následně zahodí v Azure, v případě samplingu na úrovni SDK by se telemetrie vůbec neodeslaly.

03-sampling

Analýza telemetrií

Problém je tedy uhasen. Teď se podívám, jaký typ telemetrií nejvíce chodí do Application Insights. Pohled lze získat na bladu Data volume management a graf si lze upravit dle potřeb. Po rozkliknutí je hned jasno:

04-dependencies

Největší problém jsou Dependencies. Protože jejich množství je oproti ostatním telemetriím enormní (89%), budu řešit primárně Dependencies. Zajímá mě, o co přesně jde a zda vůbec potřebuji závislosti sledovat.

První velmi hrubou představu o závislostech získávám na bladu Search, kde si záměrně filtruji jen Dependencies za posledních 24 hodin.

05-dependency-calls

Tento vzorek se víceméně pořád opakuje. Hned mě napadá, jestli má smysl uchovávat závislosti – úspěšná volání do databáze. Pomocí filtru (stačí jen rozklikávat) si můžu udělat představu o charakteru telemetrií typu Dependency:
07-filter-performance

Už tyto filtry mě vedou k myšlence, že bych mohl zcela zahodit telemetrie, které jsou úspěšné a odbavené do 300 ms. Takové závislosti mě nezajímají a vím, že je nikdy nevyšetřuji. Neúspěšné a dlouhotrvající závislosti si zatím můžu ponechat.

Telemetry processing

Abych si mohl jasněji vybrat telemetrie, které chci sbírat, potřebuji na úrovni kódu vytvořit tzv. Telemetry Processory, které každou telemetrii zanalyzují a zahodí v případě, že není zajímavá. V mém případě udělám pro tento účel jeden processor zaměřený na závislosti:

public class DependencyTelemetryProcessor : ITelemetryProcessor
{
  private ITelemetryProcessor Next { get; set; }

  public DependencyTelemetryProcessor(ITelemetryProcessor next)
  {
  	this.Next = next;
  } 

  public void Process(ITelemetry item)
  {
	  if (IsNotInterestingTelemetry(item))
	  {
		  return;
	  }

	  this.Next.Process(item);
  }

  private bool IsNotInterestingTelemetry(ITelemetry item)
  {

	  var dependency = item as DependencyTelemetry;
	  if (dependency?.Success != null && dependency.Success.Value && dependency.Duration 

Procesor bude ignorovat telemetrie typu Dependency, které jsou úspěšné a jejichž doba trvání je menší nebo rovna 300 ms. Tyto telemetrie se vůbec nebudou odesílat.

Dále je nutné procesor zaregistrovat. Jde to buď v ApplicationInsights.config nebo přímo v kódu. Volím druhou možnost a v global.asax, kde si nastavuji instrumentační klíč doplňuji nový procesor:

var builder = TelemetryConfiguration.Active.TelemetryProcessorChainBuilder;
builder.Use(next => new DependencyTelemetryProcessor(next));
builder.Build();

Podobným způsobem bych mohl udělat filtrování dalších typů telemetrií, které mě nezajímají. Osobně často filtruji:

 • syntetický provoz (různí roboti / crawlery)
 • požadavky na různé statické soubory (jpg, js, png, css) mimo těch důležitých
 • požadavky na neexistující stránky (obvykle není moc co vyšetřovat)
 • snahu o zobrazení stránek nepřihlášených uživatelů (tady je třeba být opatrnější)
 • úspěšné závislosti směrem do blob storage (absolutně nezajímavé)

Dále je užitečná praktika rozdělení telemetrií instrumentačním klíčem, nicméně tomuto tématu se budu věnovat v samostatném článku.

Závěr

V tomto článku jsme během analýzy objevili velké množství závislostí a řešení bylo celkem přímočaré. Jiný typ závislostí, se kterým se vývojář setká jsou Ajax calls, kde je situace velmi podobná. Vedle možnosti použití Ingestion Samplingu a Telemetry Processoru existují ještě další řešení, kterým se budu věnovat v navazujících článcích na jiných aplikacích z produkčního prostředí.

Miroslav Holec
22. února 2017

Share the post

Application Insights: Data for ‘xxx’ is at its daily cap

×

Subscribe to Msdn Blogs | Get The Latest Information, Insights, Announcements, And News From Microsoft Experts And Developers In The Msdn Blogs.

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×